17.2° C
Ясно
toggle

Упражняване на строителен надзор на обект: ,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица ''

„,,Упражняване на строителен надзор на обект: ,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица - Главен колектор II от ул. ,,Христо Смирненски ‘‘ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т.568 до включване в Главен колектор I ’’ – етап I и етап II ’’

 01.07.2019г.

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 ДОКЛАД във връзка с проведена Пазарна консултация на основание чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки. 3,5 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени