2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заместник-кметове

Инж. Анелия Христова,
зам.-кмет по териториално, селищно устройство, общинска собственост, строителство и екология

 
Инж. Анелия Христова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, със специалност „Строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография“. Има две следдипломни квалификации по общинска пътна мрежа и работа по европейски проекти и финансиране.
Проектант е в Камарата на инженерите по инвестиционното проектиране.
Работила е в общинската администрация на Горна Оряфовица, като постъпва след конкурс през 2003 г. Доказвайки професионалните си качества, е израствала от позициите на младши и главен експерт, до директор на Дирекцията по устройство на територията.
През 2008 г. инж. Анелия Христова създава собствена компания, която се занимава с контрол в строителството – жилищно и промишлено, в която е ръководила екип от 25 експерти.
Даниел, Божанков,
зам.-кмет по бюджет, финанси, икономическо развитие и международни отношения

 
Родом от Горна Оряховица, финансист и предприемач, идващ от частния сектор.  
Завършил висшето си икономическо образование във ВТУ, има магистратура по агробизнес от Пловдивския аграрен университет.
Председател е на Асоциацията на индустриалното птицевъдство в България, която представлява повечето малки и средни предприятия в този бранш.
Преди да заеме позицията на за.-кмет, управлява първия Кооператив за производство на яйца в страната. Това е визионерска форма на сдружаване, която от години работи успешно в много европейски държави, но все още е новост у нас. Шестте компании, които Кооперативът обединява, реализират обороти, възлизащи общо на около 20 млв. лв. годишно, а като негов управител, Даниел Божанков е успял да отвори нови пазари и да установи партньорски отношения с големи търговски вериги.
Той е и трето поколение фермер.Петя Иванова,
зам.-кмет по хуманитарни дейности и спорт

 
Дългогодишен учител, а от 2005 г. и заместник-директор на най-голямото горнооряховско училище СУ ”Георги Измирлиев”. Познава в детайли нормативната уредба в сферата на образованието.
Завършила е педагогика във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”.
През годините е развила  управленски опит, разчитайки на отлична екипна работа с колеги, институции, заинтересовани страни. Инициирала е, координирала и организирала методическа подкрепа, подбор и контрол на екипа, който управлява.
В работата си винаги е насочвала усилия за развитие на интересите и силните страни на учениците. Носител е на почетна награда за принос в образованието през 2017 г.
През годините е разработила много национални програми и проекти към Министерство на образованието и науката, свързани с обновяване на физическата среда в образователната институция, от която идва – библиотека, площадка по безопасност на движението, игротека, лаборатория по природни науки, училищен музей, детска полицейска академия.
Успешно е реализирала програми, свързани с допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности, кариерното ориентиране на учениците, съвместната работа между педагозите в детските градини и училищата.
Има и сериозен практически опит с проекти по програмата на ЕС Erasmus за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. 

 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени