20° C
Предимно облачно
toggle

Започва реконструкцията на ул. „Иван Момчилов“ в Горна Оряховица

Официална церемония „първа копка“ се отбелязва стартирането на реконструкцията на ул. „Иван Момчилов“ в Горна Оряховица. По традиция кметът инж. Добромир Добрев разби ритуално шампанско за успешна работа на обекта. На церемонията присъстваха още зам.-кметът Деница Коева, екипът на проекта с ръководител инж. Десислава Ганчева, представители на изпълнителя на строителството, представител на осъществяващия строителен надзор и др.

Реконструкцията на улицата е по проект „Подобряване условията за икономическо развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е 1 617 530 лв., от които 1 374 900 лв. е съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 242 629 лв. – е безвъзмездната финансова помощ от националния бюджет.

По проекта ще се реконструират 1,156 км. от ул. „Иван Момчилов” – участъка до кръстовището с ул. „Цар Освободител”. Предвижда се изграждане на ново улично легло, полагане на асфалт, който да отговаря на изискванията за интензивен трафик на тежкотоварни автомобили, изграждане на тротоар, съобразен с изискванията за достъпна среда за хора с увреждания и разширяване на някои от подходите към фирмите, намиращи се в индустриалната зона.

Ремонтните работи по улицата ще се извършват поетапно и така ще се регулира и автомобилното движение. След приключването на реконструкцията ще се подобри експлоатационното състояние на улицата, ще се изгради достъпна среда за гражданите, ще се намали нивото на фини прахови частици и вредни емисии във въздуха. Ще се въздейства положително и на над 30 фирми в зоната с потенциал за икономическо развитие и на жителите на града, като цяло.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени