° C
toggle

“Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор...

 

дата: 27.02.2019г.
 

“Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на проект за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос

1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.027 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Горна Оряховица“ по следните обособени позиции“

 

Обособена позиция № 1: „Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда УПИ I – за ЖС, кв.255 по плана на р-н „ЦГЧ”, гр. Горна Оряховица, Обл. Велико Търново с административен адрес гр. Горна Оряховица,  ул. „Камчия“ № 4, 6 и 8“;

 

Обособена позиция № 2: „Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда УПИ I – за ЖС, кв.252 по плана на р-н „ЦГЧ”, гр. Горна Оряховица, Обл. Велико Търново с административен адрес гр. Горна Оряховица,  ул. „Росица“ № 2, 4, 6 и 8“;
 

Обособена позиция № 3: „Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда УПИ I – за ЖС, кв.262 по плана на р-н „ЦГЧ”, гр. Горна Оряховица, Обл. Велико Търново с административен адрес гр. Горна Оряховица,  ул. „Генерал Скобелев“ № 6 и 8“

 

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 312 KB
2 еедоп-60503713.rar 92 KB
3 312 KB
4 Energiino_obsledvane_ОП2-70057456.rar 19,4 MB
5 312 KB
6 312 KB
7 решение-39085938.pdf 1,7 MB
8 обявление-89156274.pdf 3,8 MB
9 документация-91037037.pdf 8 MB
10 методика-20885415.pdf 942 KB
11 obrazci-65522522.doc 166 KB
12 разяснение_2-59805870.pdf 555 KB
13 проект_на_договор-28433163.pdf 6,7 MB
14 разяснение_2-94964129.pdf 555 KB
15 Протокол_1_за_сайт-41378232.pdf 6 MB
16 съобщение-71566580.pdf 448 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени