2.8° C
Предимно облачно
toggle

За община Горна Оряховица

Община Горна Оряховица се намира в Централна Северна България, разположена сред живописните северни подножия на Арбанашкото бърдо, на границата между Предбалкана и Дунавската равнина.
Височините около града са прорязани от пролома на р. Янтра.
Тя е вторият по големина икономически център в Област Велико Търново. Град Горна Оряховица е административен център на Общината. Общината включва 14 селища (2 града и 12 села).
Районът има умерено-континентален климат, а релефът е равнинно-хълмист.

Предимства на общината:
  • Разположена на международен път Е-85, който е част от европейски транспортен коридор №9; Третият по големина в Република България ж.п. възел;
  • Наличие на международно летище;
  • Голям енергиен център;
  • Налична газификация;
  • Развита хранително - вкусова, шивашка, химическа промишленост и машиностроене;
  • Атрактивни индустриални сгради и терени;
  • Наличие на конкурентноспособни специалисти в сферата на електротехниката,машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, икономиката селското стопанство, ж.п. транспорта;
  • Горна Оряховица отстои на 3 км. от архитектурен резерват Арбанаси и на 7 км. от Старопрестолния град Велико Търново.
Население по постоянен адрес:
  1992 2001 2007 2008 2009 2010
Община Горна Оряховица 60 956 59 470 56 334 55 798 55 377 55 845
Област Велико Търново 352 932 303 144 286 203 283 456 281 240 278 875
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени