17.8° C
Ясно
toggle

“Организиране на обучения по ключови компетентности”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Организиране на обучения по ключови компетентности” в изпълнение на проект „Община Горна Оряховица – модерна и конкурентна администрация”, свързан с Договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-110/05.08.2014г. по

 Оперативна програма „Административен капацитет”,

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 vazstanoveni_garancii_obu4-97189394.pdf 186 KB
2 Stik_14.08-14871157.pdf 73 KB
3 Stik_09.04-2763887.pdf 72 KB
4 scan0002-54986575.pdf 1,2 MB
5 saobshtenie-ceni-8292656.pdf 373 KB
6 saob6en_garancii_2-5247081.docx 22 KB
7 RESHENIE-35607952.pdf 777 KB
8 raziasnenie-7042.pdf 211 KB
9 protokol3-51382424.pdf 1,5 MB
10 protokol_1-71794135.pdf 791 KB
11 pril.13-13338945.doc 165 KB
12 Obrazci1-16433431.doc 443 KB
13 info_sklu4_dog-59132977.pdf 2,6 MB
14 garancii_11.03-84371125.pdf 194 KB
15 Dokumentaciq_obu4_3-54019606.pdf 2,1 MB
16 dogovor_obu4-79077380.pdf 6,4 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени