17.8° C
Ясно
toggle

„Доставка на хранителни продукти" 6 позиции

ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за обекти в социалната сфера,  второстепенни разпоредители с бюджет към Oбщина Горна Оряховица и Детски ясли „Зорница - Еделвайс”, по обособени позиции:

 Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”

 Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”

 Обособена позиция № 3 „Варива,подправки и други”

 Обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти”

 Обособена позиция № 5 „Плодове и зеленчуци”

 Обособена позиция № 6 „Консерви”
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 xlqb-09.02-46267410.pdf 111 KB
2 variva-11.04-18903216.pdf 100 KB
3 variva-11.01-57125567.pdf 103 KB
4 variva_15.03-32642276.pdf 104 KB
5 plodove-11.04-53179936.pdf 96 KB
6 plodove-11.01-42381660.pdf 102 KB
7 plodove_15.03-24532050.pdf 112 KB
8 op6prk-4369789.pdf 1 MB
9 op5prk-61621780.pdf 1,1 MB
10 op4prk-72067894.pdf 1 MB
11 op3prk-7670691.pdf 1 MB
12 op2prk-19298158.pdf 1 MB
13 op1prk-14124208.pdf 1 MB
14 mlqko-11.04-75177289.pdf 97 KB
15 meso-11.01-7591874.pdf 111 KB
16 meso_15.03-342025.pdf 103 KB
17 konservi-11.04-41523576.pdf 96 KB
18 konservi-11.01-52349451.pdf 101 KB
19 konservi_15.03-96821487.pdf 101 KB
20 Hlqb-15.12-68066086.pdf 109 KB
21 hlqb-11.04-55206150.pdf 105 KB
22 Hlqb-11.01-75039058.pdf 120 KB
23 hlqb_15.03-23049614.pdf 110 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени