2.8° C
Предимно облачно
toggle

*Социални услуги*

Социални услуги, предоставяни на територията на община Горна Оряховица
 
     
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Драганово, община Горна Оряховица
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  – гр. Горна Оряховица
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Горна Оряховица
Дневен център за деца с увреждания – гр. Горна Оряховица
Център за обществена подкрепа – гр. Горна Оряховица
Асистентска подкрепа
Механизъм лична помощ
Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени