2.8° C
Предимно облачно
toggle

-​Дневен център за деца с увреждания-

Дневен център за деца с увреждания - гр. Горна ОряховицаАдрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Дружба” № 15
Директор, социални услуги в общността: Бисер Борисов Борисов
Тел.: 0618/ 6 01 87
Еmail:  b_borisoff@abv.bg
  
Местоположение:
Дневният център за деца с увреждания се помещава в част от масивна двуетажна сграда, в кв. Пролет на гр. Горна Оряховица. Той разполага с три обзаведени занимални, салон за рехабилитация, кабинет за рехабилитация, компютърна зала, четири кабинета (за психологична, логопедична, възпитателна и арт-терапия и за корекционно-компенсаторна работа), медицински кабинет, три спални помещения, кабинети за административно и техническо обслужване, зала за спортни игри на закрито. В дворното пространство на Центъра са обособени детска площадки с кътове за игра.
 
Услуги:
  1. Дневна грижа;
  2. Информиране и консултиране (като специализирана услуга);
  3. Застъпничество и посредничество;
  4. Терапия и рехабилитация;
  5. Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга);
  6. Подкрепа за придобиване на трудови умения (за младежи над 16-годишна възраст).
 
Потребители: деца с трайни увреждания, деца с увреждания и с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите.
 
Капацитет: 40 места.
 
 
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени