2.8° C
Предимно облачно
toggle

-Архив-

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 806 KB 03 май 2023
2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 807 KB 11 януари 2023
3 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 488 KB 05 декември 2022
4 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 43 KB 24 ноември 2022
5 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 532 KB 24 ноември 2022
6 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 806 KB 24 ноември 2022
7 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2022 година 602 KB 24 ноември 2022
8 Справка за постъпили предложения към предложение за Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 186 KB 11 ноември 2022
9 Справка за постъпили предложения към предложение за проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 186 KB 11 ноември 2022
10 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 416 KB 10 ноември 2022
11 Проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица 509 KB 01 ноември 2022
12 Частична оценка на въздействие - Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица 418 KB 01 ноември 2022
13 Предложение и мотиви за актуализация на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица 214 KB 01 ноември 2022
14 Предложение за изменение, мотиви и проект на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 499 KB 12 октомври 2022
15 Предложение за изменение, мотиви и проект на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 467 KB 12 октомври 2022
16 Справка за постъпили предложения към предложение за Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 510 KB 09 септември 2022
17 Предложение и мотиви за Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 1,3 MB 02 август 2022
18 Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Горна Оряховица 79 KB 16 юни 2022
19 Проект на наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица 245 KB 30 май 2022
20 Приложение към предложението за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" в сферата на спорта 3,9 MB 17 май 2022
21 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" в сферата на спорта на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 299 KB 17 май 2022
22 Предложения а присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 7,8 MB 13 май 2022
23 Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 210 KB 11 май 2022
24 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 806 KB 11 май 2022
25 Предложение относно изменение на Правилник за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица. 35 KB 05 май 2022
26 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,2 MB 28 април 2022
27 Предложения относно присъждане званието "Почетен гражданин" 634 KB 28 април 2022
28 Предложение и мотиви относно изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019 - 2023 г. 22 KB 14 април 2022
29 Предложение и мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 422 KB 01 април 2022
30 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 807 KB 15 октомври 2021
31 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2021 г. 4,3 MB 01 октомври 2021
32 Приложение №1 към проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 181 KB 16 август 2021
33 Предложение и мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 237 KB 16 август 2021
34 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 9,5 MB 18 май 2021
35 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,3 MB 07 май 2021
36 Предложение относно присъждане званието "Почетен гражданин" 210 KB 07 май 2021
37 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица - 2021 г. 343 KB 08 април 2021
38 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - 2021 г. 807 KB 08 април 2021
39 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 532 KB 07 април 2021
40 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 477 KB 11 март 2021
41 Приложение 1 към проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 452 KB 24 февруари 2021
42 Предложение и мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 384 KB 24 февруари 2021
43 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 520 KB 22 февруари 2021
44 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 807 KB 11 февруари 2021
45 Справка за постъпили предложения и становища относно проекта на наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 612 KB 11 февруари 2021
46 Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 532 KB 08 февруари 2021
47 Предложение и мотиви към проекта за решение за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 295 KB 08 февруари 2021
48 Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 469 KB 08 февруари 2021
49 Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 300 KB 08 февруари 2021
50 Справка за постъпили предложения към предложение относно приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА О 30 KB 21 януари 2021
51 Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 42 KB 19 декември 2020
52 Предложение и мотиви относно приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 16 KB 19 декември 2020
53 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласни чл. 9 от ЗМДТ 477 KB 15 декември 2020
54 Предложение и мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 381 KB 15 декември 2020
55 Приложение №1 - Проект на наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 177 KB 14 декември 2020
56 Мотиви към проекта за Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 687 KB 14 декември 2020
57 Предложение за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 660 KB 14 декември 2020
58 Справка за постъпили предложения към предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица 297 KB 15 октомври 2020
59 Наредба за за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 808 KB 09 октомври 2020
60 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2020 г. 1,5 MB 05 октомври 2020
61 Приложение № 2- Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 677 KB
62 Приложение 1 - Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 1,4 MB
63 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 2 MB
64 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - публикувано на 25.08.2020 г. 425 KB
65 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ - публикувано на 14.08.2020 г. 134 KB
66 Приложение - Таблица - публикувано на 14.08.2020 г. 57 KB
67 Проект за изменение и допълнение на наредба - публикувано на 14.08.2020 г. 740 KB
68 Приложение към предложението и мотивите за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 56 KB
69 Предложение и мотиви към проект аз а решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 372 KB
70 Към предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 464 KB
71 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 1,1 MB
72 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 585 KB
73 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 699 KB
74 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 1,6 MB
75 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 3,3 MB
76 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,1 MB
77 Предложения относно присъждане званието "Почетен гражданин" 218 KB
78 Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 324 KB
79 Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на община Горна Оряховица 232 KB
80 Приложение №5 към Правилника 28 KB
81 Приложение №4 към Правилника 49 KB
82 Приложение №3 към Правилника 48 KB
83 Приложение №2 към Правилника 48 KB
84 Приложение №1 към Правилника 58 KB
85 Правилник за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Горна Оряховица 118 KB
86 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 181 KB
87 Наредба за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг 195 KB
88 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 787 KB
89 Приложение №2 към наредбата за насърчаване на инвестициите 2 MB
90 Заявление към наредбата за насърчаване на инвестициите 248 KB
91 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 275 KB
92 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица 602 KB
93 Наредба за управление на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия 237 KB
94 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 196 KB
95 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 196 KB
96 Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища относно проект на наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица 1005 KB
97 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - актуализирана 823 KB
98 Формуляри към наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица 113 KB
99 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица 712 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени