2.8° C
Предимно облачно

Снегопочистване - телефони и информация

09 декември 2019

Дежурни телефони за снегопочистване: За Горна Оряховица - 0879 225 304 - ОП "Пътно поддържане, инфраструктура и озеленяване"; Общинска пътна мрежа: 0887 233 866 и 0889 244 770 - "Глобъл Клинър"; Републиканска пътна мрежа: 0885 197 782 - Областно пътно управление, опорен пункт - Лясковец.

Напомняме на гражданите и фирмите, за техните задължения, че На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 13 от Наредба за управление на дейностите по изхвърляне, събиране, складиране, превозване, преработване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и опасни отпадъци на територията на Община Горна Оряховица във връзка с чл.8, ал.1, т.З и чл.10, ал.1, т.21 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица да се съобразяват и със зап. 3757/28.11.2023г. на Кмета на Общината 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени