2.8° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет 2023г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Отчет за касово изпълн. и средствата от ЕС средства и сметките за чужди средства към 31.12.2023 1,7 MB 28 февруари 2024
2 Отчет за касов. изпълн. на бюджета към 31.12.2023 3 MB 28 февруари 2024
3 Отчет за капит. р-ди към 31.12.2023 5 MB 28 февруари 2024
4 Справка обществени консултации 99 KB 20 декември 2023
5 Отчет за касов. изпълн. към 30.11.2023 4 MB 20 декември 2023
6 Отчет за капит. р-ди към 30.11.2023 4 MB 20 декември 2023
7 Отчет за капиталовите разходи към 31.10.2023 г. 3,9 MB 23 ноември 2023
8 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г. 4,1 MB 23 ноември 2023
9 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ 4,1 MB 14 ноември 2023
10 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ 394 KB 14 ноември 2023
11 Отчет за капиталовите разходи към 30.09.2023 г. 3,9 MB 25 октомври 2023
12 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. 4,1 MB 25 октомври 2023
13 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2023 г. 1,7 MB 25 октомври 2023
14 Отчет за капиталовите разходи към 31.08.2023 г. 3,8 MB 19 септември 2023
15 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г. 4,1 MB 19 септември 2023
16 Актуализиран начален план - дофинансиране 60 KB 12 септември 2023
17 Капиталови разходи 23 KB 12 септември 2023
18 Актуализиран начален план - местни дейности 183 KB 12 септември 2023
19 Актуализиран начален план - държавни дейности 115 KB 12 септември 2023
20 Бюджет 2023 - училища и детски градини 140 KB 08 септември 2023
21 Формула за разпределение на средствата - училища 5,2 MB 28 август 2023
22 Формула за разпределение на средствата - Детски градини 2,7 MB 28 август 2023
23 Бюджет 2023- училища и детски градини 131 KB 28 август 2023
24 Отчет за капиталовите разходи към 31.07.2023 г. 3,8 MB 22 август 2023
25 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г. 4,1 MB 22 август 2023
26 Проект за Бюджет 2023 - презентация 2,9 MB 18 август 2023
27 Доклад по подготовката и съставянето на проектобюджета на Община Горна Оряховица за 2023 година 140 KB 18 август 2023
28 Актуализиран план 150 KB 16 август 2023
29 Разчет за финансиране на капиталовите разходи 38 KB 16 август 2023
30 Предложение - Приемане проект на бюджет и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2023 г. 80 KB 16 август 2023
31 План държавни дейности 80 KB 10 август 2023
32 Покана за публично обсъждане на Бюджет 2023 на Община Горна Оряховица 28 KB 10 август 2023
33 Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2023 г. 3,7 MB 31 юли 2023
34 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. 2,9 MB 31 юли 2023
35 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2023 г. 1,7 MB 31 юли 2023
36 Отчет на Бюджет 2022 - презентация 2,1 MB 19 юли 2023
37 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 2,7 MB 19 юли 2023
38 Отчет за капиталовите разходи през 2022 г. 37 KB 19 юли 2023
39 Отчет на Бюджет 2022 2,7 MB 14 юли 2023
40 Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет 2022 на Община Горна Оряховица 275 KB 14 юли 2023
41 Отчет за капиталовите разходи към 31.05.2023 г. 2,6 MB 21 юни 2023
42 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г. 4 MB 21 юни 2023
43 Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2023 г. 2,9 MB 17 май 2023
44 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г. 3,9 MB 17 май 2023
45 Отчет за капиталовите разходи към 31.03.2023 г. 2,7 MB 28 април 2023
46 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. 2,9 MB 28 април 2023
47 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2023 г. 1,6 MB 28 април 2023
48 Отчет за капиталовите разходи към 28.02.2023 г. 2,7 MB 30 март 2023
49 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г. 3,6 MB 30 март 2023
50 Справка за постъпили предложения и възражения 370 KB 27 февруари 2023
51 Предложение относно промени в план-сметката за разходите, разплащани с приходи от такса битови отпадъци за 2023 г. 244 KB 27 февруари 2023
52 Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт 395 KB 27 февруари 2023
53 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023 г. 1,7 MB 27 февруари 2023
54 Предложение за приемане на план-сметката за необходимите приходи и разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. за община Горна Оряховица 342 KB 04 ноември 2022
55 Доклад за приемане на план-сметка за необходимите приходи и разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. за община Горна Оряховица 350 KB 04 ноември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени