2.5° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет 2023г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Отчет за капиталовите разходи към 31.10.2023 г. 3,9 MB 23 ноември 2023
2 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г. 4,1 MB 23 ноември 2023
3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ 4,1 MB 14 ноември 2023
4 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ 394 KB 14 ноември 2023
5 Отчет за капиталовите разходи към 30.09.2023 г. 3,9 MB 25 октомври 2023
6 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. 4,1 MB 25 октомври 2023
7 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2023 г. 1,7 MB 25 октомври 2023
8 Отчет за капиталовите разходи към 31.08.2023 г. 3,8 MB 19 септември 2023
9 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г. 4,1 MB 19 септември 2023
10 Актуализиран начален план - дофинансиране 60 KB 12 септември 2023
11 Капиталови разходи 23 KB 12 септември 2023
12 Актуализиран начален план - местни дейности 183 KB 12 септември 2023
13 Актуализиран начален план - държавни дейности 115 KB 12 септември 2023
14 Бюджет 2023 - училища и детски градини 140 KB 08 септември 2023
15 Формула за разпределение на средствата - училища 5,2 MB 28 август 2023
16 Формула за разпределение на средствата - Детски градини 2,7 MB 28 август 2023
17 Бюджет 2023- училища и детски градини 131 KB 28 август 2023
18 Отчет за капиталовите разходи към 31.07.2023 г. 3,8 MB 22 август 2023
19 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г. 4,1 MB 22 август 2023
20 Проект за Бюджет 2023 - презентация 2,9 MB 18 август 2023
21 Доклад по подготовката и съставянето на проектобюджета на Община Горна Оряховица за 2023 година 140 KB 18 август 2023
22 Актуализиран план 150 KB 16 август 2023
23 Разчет за финансиране на капиталовите разходи 38 KB 16 август 2023
24 Предложение - Приемане проект на бюджет и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2023 г. 80 KB 16 август 2023
25 План държавни дейности 80 KB 10 август 2023
26 Покана за публично обсъждане на Бюджет 2023 на Община Горна Оряховица 28 KB 10 август 2023
27 Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2023 г. 3,7 MB 31 юли 2023
28 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. 2,9 MB 31 юли 2023
29 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2023 г. 1,7 MB 31 юли 2023
30 Отчет на Бюджет 2022 - презентация 2,1 MB 19 юли 2023
31 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 2,7 MB 19 юли 2023
32 Отчет за капиталовите разходи през 2022 г. 37 KB 19 юли 2023
33 Отчет на Бюджет 2022 2,7 MB 14 юли 2023
34 Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет 2022 на Община Горна Оряховица 275 KB 14 юли 2023
35 Отчет за капиталовите разходи към 31.05.2023 г. 2,6 MB 21 юни 2023
36 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г. 4 MB 21 юни 2023
37 Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2023 г. 2,9 MB 17 май 2023
38 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г. 3,9 MB 17 май 2023
39 Отчет за капиталовите разходи към 31.03.2023 г. 2,7 MB 28 април 2023
40 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. 2,9 MB 28 април 2023
41 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2023 г. 1,6 MB 28 април 2023
42 Отчет за капиталовите разходи към 28.02.2023 г. 2,7 MB 30 март 2023
43 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г. 3,6 MB 30 март 2023
44 Справка за постъпили предложения и възражения 370 KB 27 февруари 2023
45 Предложение относно промени в план-сметката за разходите, разплащани с приходи от такса битови отпадъци за 2023 г. 244 KB 27 февруари 2023
46 Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт 395 KB 27 февруари 2023
47 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2023 г. 1,7 MB 27 февруари 2023
48 Предложение за приемане на план-сметката за необходимите приходи и разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. за община Горна Оряховица 342 KB 04 ноември 2022
49 Доклад за приемане на план-сметка за необходимите приходи и разходи за 2023 година за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. за община Горна Оряховица 350 KB 04 ноември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени