2.8° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет Община Горна Оряховица - 2016 г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е относно : Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2016 г. 98 KB
2 Д О К Л А Д по подготовката и съставянето на проект на бюджет на Община Горна Оряховица за 2016 година. 135 KB
3 Капиталов списък на Община Горна Оряховица 2016 година. 80 KB
4 Б Ю Д Ж Е Т - 2016 г. - ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН - местни дейности. 14,2 MB
5 Бюджет за 2016 год. Функция "Образование" според "Админ М", по ВРБ и формули за разпределение на бюджетните средства. 135 KB
6 ОТЧЕТ по Чл. 71 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи. 26 KB
7 ОПР на Община Горна Оряховица към 31.12.2015 г. 7,2 MB
8 БАЛАНС на Общиан Горна Оряховица към 31.12.2015 г. 7,1 MB
9 Обяснителна записка към ГФО за 2015 г. 203 KB
10 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2015 г. 73 KB
11 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2015 г. 73 KB
12 Проект на одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2015 г. на Община Горна Оряховица. 13,8 MB
13 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.1.2016 г. 104 KB
14 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА към 31.1.2016 г. 103 KB
15 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ към 31.1.2016 г. 102 KB
16 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА към 31.1.2016 г. 107 KB
17 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 29.2.2016 г. 105 KB
18 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА към 29.2.2016 г. 102 KB
19 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ към 29.2.2016 г. 103 KB
20 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА към 29.2.2016 г. 107 KB
21 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.3.2016 г. 104 KB
22 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС към 31.3.2016 г. 101 KB
23 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ към 29.2.2016 г. 103 KB
24 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА към 31.3.2016 г. 106 KB
25 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.4.2016 г. 104 KB
26 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС към 30.4.2016 г. 101 KB
27 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ към 30.4.2016 г. 102 KB
28 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА към 30.4.2016 г. 106 KB
29 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.5.2016 г. 104 KB
30 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.5.2016 г. 104 KB
31 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА към 31.5.2016 г. 102 KB
32 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС към 31.5.2016 г. 101 KB
33 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ към 31.5.2016 г. 102 KB
34 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА към 31.5.2016 г. 106 KB
35 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.6.2016 г. 1,4 MB
36 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.7.2016 г. 3,3 MB
37 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.8.2016 г. 3,8 MB
38 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.9.2016 г. 3,3 MB
39 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.10.2016 г. 3,3 MB
40 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.11.2016 г. 3,5 MB
41 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2016 г. 3,3 MB
42 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2016 г. 2,2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени