2.8° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет Община Горна Оряховица - 2018 г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.5.2018 г. 3,1 MB
2 Д О К Л А Д по подготовката и съставянето на проекта на бюджет на Община Горна Оряховица за 2018 година. 237 KB
3 ПРОЕКТ на приходи по бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г. 85 KB
4 БЮДЖЕТ 2018 г. постигане на етапните цели от Инвестиционна програма на Община Горна Оряховица. Публично обсъждане 11.01.2018 г. 7 MB
5 Капиталов списък на Община Горна Оряховица 2018 година. 71 KB
6 Д О К Л А Д по подготовката и съставянето на проекта на бюджет на Община Горна Оряховица за 2018 година. 237 KB
7 ПЛАН -СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА 2018 г. 289 KB
8 Бюджет Община Горна Оряховица - 2018 г. 714 KB
9 Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е на числеността на персонала и средствата за работни заплати в делегираните от държавата дейности по бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г., съгл. чл.4 от ПМС 67/2010 г. в сила от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 227 KB
10 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е относно : Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2018 г. 333 KB
11 С П Р А В К А за числеността на персонала и средствата за работни заплати в общински дейности и дофинансиране на държавни дейности по бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г., съгл. чл.4 от ПМС №67/2010 г., в сила от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 235 KB
12 ПРОЕКТ на приходи по бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г. 462 KB
13 Приложение 1-А : ПРОЕКТ на приходи по бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г. 468 KB
14 Приложение 2 : ПРОЕКТ НА РАЗХОДИ по бюджета на Община Горна Оряховица за 2018 г. 732 KB
15 Приложение 9 : ПРОТОКОЛ от проведено публично обсъждане на проект на бюджет за 2018-та година на Община Горна Оряховица. 217 KB
16 Приложение 5 : Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева. 623 KB
17 Приложение 3 : Капиталов списък на Община Горна Оряховица 2018 година. 236 KB
18 Приложение 8 : Второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 г. 192 KB
19 Приложение 2 : ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2018 година. 214 KB
20 Приложение 6 : С П Р А В К А за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г. по бюджета на общината за 2018 г. 357 KB
21 Бюджет за 2018 год. на функция "Образование", според Информационната система на МОН, по ВРБ и формули за разпределение на бюджетните средства. 142 KB
22 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.2.2018 г. 2,4 MB
23 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.1.2018 г. 19,6 MB
24 464 KB
25 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.3.2018 г. 6,8 MB
26 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.6.2018 г. 2,5 MB
27 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.6.2018 г. 6,9 MB
28 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.7.2018 г. 3,1 MB
29 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.8.2018 г. 2,7 MB
30 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.9.2018 г. 3 MB
31 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.9.2018 г. 1,6 MB
32 Отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г. 18,3 MB
33 Отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г. 3,1 MB
34 Д О К Л А Д по подготовката и съставянето на проекта на бюджет на Община Горна Оряховица за 2019 година. 101 KB
35 Бюджет 2019 още по-обновена Горна Оряховица. 3,1 MB
36 Отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 4,9 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени