2.8° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет Община Горна Оряховица - 2019 г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Община Горна Оряховица за 2019 г. 4,5 MB
2 Обяснителна записка към Годишен финансов отчет за 2019 г. 11,5 MB
3 Баланс (сборен) на Община Горна Оряховица към 31.12.2019 г. 1,1 MB
4 Сборен отчет за приходите и разходите на Община Горна Оряховица към 31.12.2019 г. 1,2 MB
5 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г. 1,7 MB
6 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019 г. 3,2 MB
7 Д О К Л А Д по подготовката и съставянето на проекта на бюджет на Община Горна Оряховица за 2019 година. 450 KB
8 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е относно : Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2019 г. 333 KB
9 Капиталов списък на Община Горна Оряховица 2019 година. 75 KB
10 Приложение 2. 211 KB
11 Приложение 2. 274 KB
12 Приложение 2 - Предварителен план - Дофинансиране 2019 г. 57 KB
13 Приложение 1 - Справка приходи - държавни дейности. 47 KB
14 Приложение 1А - Справка приходи - местни дейности. 66 KB
15 Приложение 6 - Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г. по бюджета на общината за 2019 г. 49 KB
16 Д О К Л А Д по подготовката и съставянето на проекта на бюджет на Община Горна Оряховица за 2019 година. 451 KB
17 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е относно : Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2019 г. 332 KB
18 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.1.2019 г. 3,1 MB
19 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - предварителен план 2019 г. 240 KB
20 Капиталов списък на Община Горна Оряховица 2019 година. 76 KB
21 Заповед № 694 - за държавни дейности. 5,9 MB
22 Заповед № 695 - формули за разпределение на средства. 9,5 MB
23 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г. 17,5 MB
24 Бюджет за 2019 год. на функция "Образование", според Информационната система на МОН, по ВРБ и формули за разпределение на бюджетните средства. 160 KB
25 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.3.2019 г. 4,5 MB
26 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.4.2019 г. 2,6 MB
27 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.5.2019 г. 19,8 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени