2.8° C
Предимно облачно
toggle

Действащи наредби и правилници

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 П Р А В И Л Н И К за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица 193 KB 05 април 2024
2 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 433 KB 25 март 2024
3 Заявление към Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение 234 KB 13 юли 2023
4 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 279 KB 13 юли 2023
5 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 810 KB 03 май 2023
6 Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица 230 KB 05 април 2023
7 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 508 KB 10 февруари 2023
8 Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост 109 KB 26 януари 2023
9 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища 716 KB 20 януари 2023
10 План за младежта в Община Горна Оряховица за 2023 г. 4,3 MB 10 януари 2023
11 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2023 година 602 KB 09 януари 2023
12 Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Горна Оряховица 442 KB 22 декември 2022
13 Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица 505 KB 07 декември 2022
14 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 823 KB 05 декември 2022
15 Наредба за реда и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Горна Оряховица 236 KB 28 ноември 2022
16 Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви и др. на територията на община Горна Оряховица 278 KB 28 ноември 2022
17 Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Горна Оряховица 740 KB 25 ноември 2022
18 Формуляр 4 към Наредбата за финансиране на спортните клубове 55 KB 25 ноември 2022
19 Формуляр 3 към Наредбата за финансиране на спортните клубове 30 KB 25 ноември 2022
20 Формуляр 2 към Наредбата за финансиране на спортните клубове 43 KB 25 ноември 2022
21 Формуляр 1 към Наредбата за финансиране на спортните клубове 46 KB 25 ноември 2022
22 Приложение 3 към Наредбата за финансиране на спортните клубове 171 KB 25 ноември 2022
23 Приложение 2 към Наредбата за финансиране на спортните клубове 410 KB 25 ноември 2022
24 Приложение 1 към Наредбата за финансиране на спортните клубове 266 KB 25 ноември 2022
25 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в община Горна Оряховица 712 KB 25 ноември 2022
26 Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР 440 KB 24 ноември 2022
27 Наредба за условията и реда за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг 195 KB 24 ноември 2022
28 Правилник за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица 118 KB 24 ноември 2022
29 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 168 KB 24 ноември 2022
30 Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородени или осиновено до трето дете на територията на община Горна Оряховица 232 KB 24 ноември 2022
31 Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Горна Оряховица 79 KB 24 ноември 2022
32 Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 324 KB 24 ноември 2022
33 Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 210 KB 24 ноември 2022
34 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 223 KB 24 ноември 2022
35 Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура 203 KB 24 ноември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени