2.8° C
Предимно облачно
toggle

Декларации по ЗПКОНПИ и регистър

Номер по ред Входяща номер/ дата Вид на декларацията Име на декларатор
(собствено и фамилно)
Длъжност и месторабота
1. Вх. № 1/04.06.2018 г. Декларация за имущество и интереси
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,
Част: I и II
Вид: ежегодна
 
Николай Йорданов

Кмет на Кметство

с. Горски Горен Тръмбеш,

общ. Г. Оряховица

2. Вх. № 2/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,Част: I и IIВид: ежегодна

Маринчо Маринов

Кмет на Кметство

с. Горски Долен Тръмбеш,

общ. Г. Оряховица

 

3. Вх. № 3/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси
по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,
Част: I и II
Вид: ежегодна

Снежанка Великова

Кмет на Кметство

с.Паисий,

общ. Г. Оряховица

 

4. Вх. № 4/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Райна Цветкова

Кмет на Кметство

с.Стрелец,

общ. Г. Оряховица

 

5. Вх. № 5/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Ясен Янков

Кмет на Кметство

с.Първомайци,

общ. Г. Оряховица

6. Вх. № 6/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Венета Василева Кмет на Кметство

с.Правда,

общ. Г. Оряховица
7. Вх. № 7/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Петър Радославов

Кмет на Кметство

с.Крушето,

общ. Г. Оряховица

8. Вх. № 8/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Ахмед Мустафов

Кмет на Кметство

с.Писарево,

общ. Г. Оряховица

9. Вх. № 9/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Нели Грошкова

Кмет на Кметство

с.Драганово,

общ. Г. Оряховица

 

10. Вх. № 10/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Димитър Димитров

Управител

„Общински пазари -Г. Оряховица ЕООД

11 Вх. № 11/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Григор Минков

Кмет на Кметство

гр. Долна Оряховица,

общ. Г. Оряховица

12. Вх. № 12/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Чавдар Мутафов

Кмет на Кметство

с.Върбица,

общ. Г. Оряховица

13. Вх. № 13/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Владимир Илиев

Кмет на Кметство

с.Янтра,

общ. Г. Оряховица

 

14. Вх. № 14/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Марин Тодоранов

Кмет на Кметство

с.Поликрайще,

общ. Г. Оряховица

15. Вх. № 15/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ,

Част: I и II

Вид: ежегодна

Руси Бакалов

Управител

„Търговия за бита -Г. Оряховица ЕООД“

16. Вх. № 16/04.06.2018г.

Декларация за имущество и интереси

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Стефан Донев Вх. № 1604.06.2018г. 1,7 MB
2 Руси Бакалов Вх. № 1504.06.2018г. 1,6 MB
3 Марин Тодоранов Вх. № 1404.06.2018г. 1,2 MB
4 Владимир Илиев Вх. № 1304.06.2018г. 1,6 MB
5 Чавдар Мутафов Вх. № 1204.06.2018г. 1,7 MB
6 Григор Минков Вх. № 1104.06.2018г. 1,6 MB
7 Димитър Димитров Вх. № 1004.06.2018г. 1,7 MB
8 Нели Грошкова Вх. № 904.06.2018г. 1,7 MB
9 Ахмед Мустафов Вх. № 804.06.2018г. 1,7 MB
10 Петър Радославов Вх. № 704.06.2018г. 1,6 MB
11 Венева Василева Вх. № 604.06.2018г. 1,7 MB
12 Ясен Янков Вх. № 504.06.2018г. 1,6 MB
13 Райна Цветкова Вх. № 404.06.2018г. 1,4 MB
14 Снежанка Велкова Вх. № 304.06.2018г. 1,6 MB
15 Маринчо Маринов Вх. № 204.06.2018г. 1,6 MB
16 Николай Йорданов Вх. № 104.06.2018г. 1,3 MB
17 Стефан Маринов 370 KB
18 Списък на служителите подали декларации по чл.35 ал.1т.2 43 KB
19 Мариана Димитрова Ганчева 55 KB
20 Йоана Валентинова Йорданова 53 KB
21 Даниела Върбанова Григорова 53 KB
22 Декларация за имущество и интереси - част II Интереси 356 KB
23 Декларация за имущество и интереси - част I имущество 1,1 MB
24 УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА 958 KB
25 Списък на служителите подали декларации по чл.35 ал.1т.2 43 KB
26 Декларация за имущество и интереси 392 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени