2.8° C
Предимно облачно
toggle

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Горна Оряховица

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Горна ОряховицаАдрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Дружба” № 15
Директор, социални услуги в общността: Анелия Светославова Токмакчиева
Тел.: 0618/ 2 34 28
Еmail: anelia_7012@abv.bg
 
Местоположение:
Дневният център за пълнолетни лица с увреждания е разположен в кв. „Пролет” на гр. Горна Оряховица. Помещава се в част от масивна двуетажна сграда, с източно-западно изложение. Разполага със зали за занимания, за рехабилитация и физиотерапия, кабинети на специалисти за индивидуални занимания, дневни стаи, помещения за почивка. На вторият етаж е обособена сензорна зала. Сградата е с вътрешен асансьор.
Услуги:
  1. Дневна грижа;
  2. Информиране и консултиране (като специализирана услуга);
  3. Застъпничество и посредничество;
  4. Терапия и рехабилитация;
  5. Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга);
  6. Подкрепа за придобиване на трудови умения.
Потребители: пълнолетни лица с трайни увреждания, пълнолетни лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите.
Капацитет: 40 места.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени