2.8° C
Предимно облачно
toggle

гр. Долна Оряховица

Кмет: Веселин Ирибаджаков – 
Адрес:
Долна Оряховица
ул. „Георги Измирлиев“ №24
e-mail: km_doryahovica@g-oryahovica.org
 
Услуги, които кметството предоставя на гражданите:
  1. Удостоверения от регистъра на населението: 
  • за наследници;
  • за семейно положение;
  • за родствени връзки;
  • за идентичност на имената;
  • за вписване в регистъра на населението;
  • за постоянен адрес;
  • за настоящ адрес;
  • за родени от майката деца
  1. Изготвяне на пълномощни.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени