2.8° C
Предимно облачно
toggle

Икономически харакеристики

Икономиката в Община Горна Оряховица се определя от следните отрасли:


Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода
Хранително-вкусова промишленост
Търговия и ремонт
Машиностроене
Строителство
Транспорт, складиране и съобщения
Селско, ловно и горско стопанство
Производство и разпределение на Електроенергия, газ и вода
Горна Оряховица е важен енергиен център.Тук е разположен клонът на НЕК-ЕАД, обслужващ 5 области: В. Търново, Габрово, Разград, Силистра и Русе. Клонът обслужва разпределителната система и пласмента на електроенергия на територията на тези области. Община Горна Оряховица е акционер във ВиК «Йовковци» ООД и притежава най-голям дял от общинската част на фирмата 20%.

Търговия и ремонт
На територията на общината развиват своята дейност търговски фирми, които осъществяват търговия на едро и дребно със : строителни материали, отоплителни материали, метални изделия, тютюневи изделия, хранителни продукти и др. стоки. Налице е съвременна и добре развита складова база с изградена жп мрежа.

Хранително - вкусова промишленост
Производство на захар, захарни изделия, спирт, пилета, птиче месо и субпродукти, безалкохолни напитки, сладкарски изделия и хлебопроизводство.

Машиностроене
Производство на складова, подемна и битова техника, проектиране, разработване и монтиране на складови стопанства, чугунени отливки, детайли за металорежещи машини.

Строителство
Производство на строителни изделия и елементи, производство на алуминиева дограма и строително монтажна дейност.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени