2.8° C
Предимно облачно
toggle

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА НАС

Началото на музейното дело в град Горна Оряховица е поставено през 1962 г. Първоначалният фонд на музейната сбирка възлиза на около 500 експоната. През следващите десет години усилената събирателска дейност увеличава техния брой неколкократно. През 1972 г. е предоставена преустроената двуетажна сграда на ул. „Антим І” № 1 в централната част на Горна Оряховица (където Историческият музей се помещава и до днес). Новата експозиция е открита на 02 юни 1973 г. Сградата е с обща квадратура 1210 м?. На приземния етаж е изградено фондохранилище, а в двора се намира отделна постройка с 65 м? площ, където се помещават Туристически информационен център и най-новата експозиция „Горнооряховски суджук".

В структурата на музея влизат още два филиала – Етнографски музей Долна Оряховица (създаден през 1981 г.) и Къща музей „Асен Разцветников” с. Драганово (открита през 1985 г.). През 2004 г. към структурата на музея е добавен Туристически информационен център. На Исторически музей – Горна Оряховица е предоставен и прилежащият сграден фонд на трите обекта за оперативно управление.

През 2008 година юридическото лице Исторически музей – Горна Оряховица е вписано като културна организация в регистъра на Министерство на културата по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, за което притежава удостоверение № 128(186)/20.03.2008, издадено от Министерството. С Решение № 670 от Протокол № 59/30.09.2010 г. на Общински съвет Горна Оряховица от 01 януари 2011 г. Исторически музей – Горна Оряховица получава статут на самостоятелно юридическо лице като второстепенен разпоредител с бюджет на Община Горна Оряховица. От 2015 година е на делегиран бюджет към община Горна Оряховица (с Решение № 1044, т.8 от Протокол № 60/09.02.2015 г. на Общински съвет Горна Оряховица).

Структурата на музея включва специализиран отдел „История” със следните направления: Археология; Етнография; Туризъм; Фондове; Научен архив. Също така функционира библиотека с над 5000 единици. Музеят разполага със щанд за сувенири, рекламни издания и книги.

Исторически музей – Горна Оряховица е носител на отличието Най-добър музей за 2009 година в регион Централна Стара планина на Регионална туристическа асоциация „Стара планина“.

РАБОТНО ВРЕМЕ за посетители:
понеделник – петък
8.30 – 17.00 часа 

летен сезон (1 юни – 30 септември):
понеделник – събота
9.00 – 18.00 часа 

ВХОДНА ТАКСА:
деца до 7 години, лица със специални потребности – безплатно
ученици, студенти, пенсионери – 1.00 лев
възрастни – 2.00 лева
беседа – 5.00 лева
 
ИНСТИТУЦИЯ АДРЕС РЪКОВОДИТЕЛ Е-MAIL
Исторически музей – Горна Оряховица Горна Оряховица,
п.к. 5100,
обл. Велико Търново,
ул. „Антим Първи" № 1
Вр. И. Д. Директор – Пламен Мадемов
тел.  0879 104 279
im_rahovec@abv.bg
Етнографски музей – Долна Оряховица гр. Долна Оряховица,
п.к. 5130,
обл. Велико Търново,
ул. „Г.С.Раковски“ № 21
Вр. И. Д. Директор - Пламен Мадемов
тел.  0879 104 279
im_rahovec@abv.bg
Къща музей „Асен Разцветников”
с. Драганово
с. Драганово,
п.к. 5137,
обл. Велико Търново,
ул. „Ас. Разцветников“
№ 1
Вр. И. Д. Директор - Пламен Мадемов
тел.  0879 104 279
im_rahovec@abv.bg
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени