2.8° C
Предимно облачно
toggle

Издаване на удостоверение, че имота не е актуван като общинска собственост

Декларации за снабдяване с документи по давностно владение

Необходими документи:
1. Заявление до Кмета на Общината, придружено от попълнена молба-декларация /образец/
2. Скица на имота
3. Данъчна оценка на имота
4. Документ за собственост и др.
Такса: цена на имот, както следва: за обикновена услуга - 12.00 лв.; за бърза услуга - 25.00 лв., която се заплаща при подаване на заявлението.
 
       
       
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за обстоятелствена проверка.doc 34 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени