2.8° C
Предимно облачно
toggle

Издаване на удостоверение за груб строеж

Издаване на удостоверение за груб строеж по чл. 181 от ЗУТ

Необходими документи:
  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост;
  3. Разрешение за строеж;
  4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
  5. Заверена заповедна книга (Образец 4);
  6. Образци №3, 7 и 14, съгласно Наредба №3/2003 на МРРБ;
  7. Други документи изисквани по закон съобразно спецификацията на строежа;
  8. Квитанция за платена такса.
Такса за издаване на удостоверение за груб строеж по чл. 181 от ЗУТ, както следва:
І-ІІ категория - 600.00 лв. 
ІІІ - ІV категория - 400.00 лв.
V категория - 100.00 лв.
Срок: 7 дни

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж.doc 36 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени