2.8° C
Предимно облачно
toggle

Изготвяне на Подробни устройствени планове

„Изготвяне на Подробни устройствени планове съгласно чл.110, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗУТ с цел участие за финансиране в процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обект от Национално значение ГАНКЦ „Крепост Ряховец“ и обслужващата го територия“

 

 

13.03.2019г     

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Разяснение относно "Изготвяне на Подробни устройствени планове съгл. чл. 110, ал.1 т.3, т.4 и т.5 от ЗУТ. 417 KB
2 Протокол. 1,7 MB
3 Техническо предложение от "АМОРФ АРХИТЕКТИ" ЕООД. 5,6 MB
4 Техническо задание за изготвяне на Подробни устройствени планове съгл. чл. 110, ал.1 т.3, т.4 и т.5 от ЗУТ. 2,3 MB
5 Техническо задание за изготвяне на Подробни устройствени планове съгл. чл. 110, ал.1 т.3, т.4 и т.5 от ЗУТ. 2,3 MB
6 Проект на договор за възлагане на обществена поръчка за услуги. 4,8 MB
7 Образци. 63 KB
8 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. 2 MB
9 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. 886 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени