2.8° C
Предимно облачно
toggle

Концесия за строителство на обект "Надземен паркинг"

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проект на договор за концесия 58 KB 14 декември 2020
2 Приложение №7 - обвързващо предложение 14 KB 14 декември 2020
3 Приложение №6 Предложение - бланка 19 KB 14 декември 2020
4 Приложение №5 - декларация за обмен на информация 13 KB 14 декември 2020
5 Приложение №4 - декларация за обработване на личните данни 16 KB 14 декември 2020
6 Приложение №3 - декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 61 KB 14 декември 2020
7 Приложение №2 - Декларация по чл.60 21 KB 14 декември 2020
8 Приложение №1 - Заявление 26 KB 14 декември 2020
9 Документация за концесията 96 KB 14 декември 2020
10 Решение на Кмета на Община Горна Оряховица за откриване на процедура за предоставяне на концесия 549 KB 14 декември 2020
11 Справка на отразените препоръки 97 KB 14 декември 2020
12 Схема на паркинга 3,8 MB 14 декември 2020
13 АОС Скица и заповед 2,3 MB 14 декември 2020
14 Обявление за концесията 2,4 MB 14 декември 2020
15 Обосновка за концесията 8 MB 14 декември 2020
16 Решение на Общинския съвет за възлагане на концесията 274 KB 14 декември 2020
17 Решение на Общинския съвет и план за концесии за 2020 г. 1,9 MB 14 декември 2020
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени