2.8° C
Предимно облачно
toggle

Местни данъци


Списък на длъжници по чл. 32 от ДОПК​
 

Важно!!!  При избор на проверка на Задължения за местни данъци и такси  на съобщението, че отворения сайт е ненадежден потвърдете - "Продължи въпреки това"  (Трябва да имате инсталирана Java 7 или по-висока версия). 

 PIN код може да получите срещу лична карта или пълномощно от служител на отдел "Местни данъци и такси".
Данъкът при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин се внася по код - 44 25 00  - 3 %
сметка:  BG45 FINV 9150 8416 8037 76 

 Отдел  "Местни данъци и такси
/самостоятелен вход от източната страна на сградата на Общината/

Началник отдел: Елица Пъшева  телефон: 0618/ 6-00-90   e-mail: direktor.mdt@g-oryahovica.bg 
Телефони за връзка и информация:
Счетоводство, паричен салон - каси - 0618 6 04 90; 0879 104 287
Приемане на декларации/Издаване на документи: 0618 6 05 01 вътр. 222; 0879 104 286
Проверки/Ревизии: 0618 6 00 90; 6 05 01 вътр. 170

Работно време:   понеделник – петък  от  08.30 ч. до 12.30 и  от 13.30- 17.30 ч. 
с прекъсване от 15.00 ч. до 16.00 ч. за приключване на оперативния ден.

Отделът администрира местните данъци и такси. В производства по установяване и събиране на местните данъци и такси се извършва:
  • Приемане, проверка и обработка на декларациите по ЗМДТ;
  • Издаване на удостоверения за данъчна оценка и други видове удостоверения при поискване от клиент;
  • Плащане на суми в брой на касите в отдела за местни данъци, такси и административни услуги и осчетоводяване на плащанията;
  • Установяване на административни нарушения по ЗМДТ;
  • Осчетоводяване по видове данъци и по сметките на задължените лица при безналично плащане;
  • Възстановяване и прихващане на суми;
  • Извършване на ревизии и проверки;
  • Подготовка на преписки за принудително събиране на просрочени публични задължения към Общината.
БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНАТА  
код BIC: FINVBGSF   „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 
БАНКОВА СМЕТКА: BG45 FINV 9150 8416 8037 76


Кодовете за вид плащане са както следва:

- данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
- такса за битови отпадъци - 44 24 00
- данък върху превозните средства - 44 23 00
- данък върху наследствата  - 44 22 00
- данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин  - 44 25 00  - 3,00 %
- окончателен годишен/ патентен / данък  - 44 14 00
- туристически данък - 44 28 00
- такси за административни услуги - 44 80 07

При изготвяне на платежно нареждане за всеки вид код се изготвя отделно платежно!
Лихвите за просрочие се внасят по кодовете за главниците!


PIN може да получите срещу лична карта от служител на отдел "Местни данъци и такси"!

Прикачени файлове:
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Съобщения до длъжници по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от ДОПК 4,2 MB 09 април 2024
2 НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 433 KB 25 март 2024
3 Решение на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г. 247 KB 04 януари 2024
4 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2024 г. 1,3 MB 01 ноември 2023
5 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 6,6 MB 13 септември 2023
6 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 6,8 MB 26 юли 2023
7 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 7,8 MB 13 юни 2023
8 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 3,1 MB 12 април 2023
9 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 7,6 MB 20 февруари 2023
10 Решение на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. 413 KB 12 януари 2023
11 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2023 година 602 KB 11 януари 2023
12 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 8,6 MB 07 декември 2022
13 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2023 г. 1,3 MB 01 ноември 2022
14 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 6,2 MB 05 октомври 2022
15 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 5 MB 07 юни 2022
16 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 6,9 MB 12 април 2022
17 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 7,8 MB 14 февруари 2022
18 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 3,1 MB 12 януари 2022
19 Решение на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. 420 KB 04 януари 2022
20 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2022 година 602 KB 04 януари 2022
21 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс 2,9 MB 19 ноември 2021
22 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2022 г. 432 KB 01 ноември 2021
23 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-2373/18.10.2021 г. 6,8 MB 20 октомври 2021
24 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-2171/16.09.2020 г. 392 KB 16 септември 2021
25 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1964/16.08.2021 г. 408 KB 16 август 2021
26 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1136/20.05.2021 г. 380 KB 20 май 2021
27 Заявление-декларация за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. на основание §3; ал.1 и 2 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ 303 KB 31 март 2021
28 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-728/24.03.2021 г. 270 KB 24 март 2021
29 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-513/16.03.2021 г. 280 KB 16 март 2021
30 Решение на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. за община Горна Оряховица 417 KB 07 януари 2021
31 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2021 г. 1,1 MB 02 ноември 2020
32 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-2139/29.10.2020 г. 301 KB 30 октомври 2020
33 Наредба за за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 808 KB 13 октомври 2020
34 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1724/24.09.2020 г. 355 KB 24 септември 2020
35 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1113/01.07.2020 г. 171 KB
36 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-969/10.06.2020 г. 166 KB
37 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-823/18.05.2020 г. 160 KB
38 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2020 г. 602 KB
39 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2020 г. 1,4 MB
40 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2019 г. 589 KB
41 Протокол №53/20.12.2018 г. на Общинския съвет - Решение № 874 за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. 756 KB
42 Решение на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. 1,1 MB
43 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2018 г. 1,1 MB
44 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2017 г. 1,1 MB
45 Декларация за определяне размера на таксите за сметосъбиране според количество - бланка 42 KB
46 Решение 25 на Общинския съвет за размера на такса на такса битови отпадъци за 2016 г. 82 KB
47 Решение 983 на Общинския съвет за размера на такса битови отпадъци за 2015 г. 77 KB
48 Декларация за регистрация на куче 184 KB
49 Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване 105 KB
50 Наредба за определяне на таксите и услугите по чл. 9 от ЗМДТ - 2014 г. 561 KB
51 Съобщение за връчване на решение по жалба срещу АУПЗ №95/27.08.2013 г. 135 KB
52 Решение 324 на Общинския съвет относно определяне размера на такса битови отпадъци за 2013 година 528 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени