2.8° C
Предимно облачно
toggle

1584 заявления са подадени през първия етап на проекта за подмяна на отоплителните устройства в Горна Оряховица

08 юни 2022
image

На 31 май приключи първият етап от проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Поради големия интерес от страна на гражданите, първоначалният срок беше удължен до 10 май. Благодаря на гражданите, че бяха активни, както и на екипа зя управление на  проекта. За кратко време успяха да създадат много добра организация за приемане и обработване на документите, заяви кметът инж. Добромир Добрев.
За целия период са подадени 1584 заявления. При разглеждане на документите са отпаднали 21 заявления и в тези домакинства няма да се прави оглед. Останалите 1563 формуляра са обработени от фирмата за техническа помощ. Извършени са посещения в 1123 домакинства и те са одобрени за подмяна на съответните уреди. С 213 заявители не е осъществен контакт. Тези домакинства ще бъдат обходени по време на втория етап от проекта. 248 е общият брой на отпадналите от проекта по различни причини – грешно попълнен формуляр, неплатени задължения към Общината, подадено заявление не от собственика и т.н.
Изготвената до момента документация е подадена към Управляващия орган на ОП „Околна среда“ 2014 -2020 и след нейното одобрение ще се пристъпи към втория етап на проекта. По време на него ще се проведат обществените поръчки за доставка на различните уреди, както и за демонтаж и предаване за рециклиране на старите. Ако няма обжалвания на резултатите от обществените поръчки, подмяната на уредите може да започне през есента на 2022 г. и ще продължи най-късно до 13 декември 2023 г.
В момента всичко зависи от това, колко бързо Управляващият орган ще разгледа документацията и  ще даде ход на втория етап на проекта, уточни инж. Добромир Добрев.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени