2.8° C
Предимно облачно
toggle

2000 лв. е глобата за палене на сухи треви и стърнища, предупреждават от РСПБЗН – Горна Оряховица

27 февруари 2020
image

 
През последните дни зачестиха пожарите, възникнали в сухи треви и изхвърлени растителни отпадъци. Това доведе до усложняване на пожарната обстановка в района, тъй като много от обектите са в непосредствена близост до горския фонд, а други в самите населени места.
На нарушителите са съставени актове за административно нарушение.
Ръководството на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението отново заостря вниманието на гражданите и ръководителите на обекти за абсолютната забрана за изгаряне на терените от треви и ниска растителност.
По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса.
Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места: контейнери, сметища, площадки за отпадъци и други подобни. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят и то на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за предпазване от пожари.
Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на ветрове огънят може за кратко време да обхване големи площи.
Служителите от РСПБЗН – Г. Оряховица напомнят на жителите на община Г. Оряховица и Лясковец, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено. Законът за административните нарушения и наказания предвижда санкция за нарушителите в размер до 2000 лв.
За недопускане на пожари следва да се спазват следните противопожарни правила:
1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи.
2. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.
3. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
4. Никога не оставайте запален огън без наблюдение!
5. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
6. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
7. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
8. Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
Ако забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112!
Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени