2.8° C
Предимно облачно
toggle

8 домашни помощници ще се грижат за 20 души с увреждания и самотноживеещи възрастни над 65 години в селища на общината

01 април 2020
image

8 домашни помощници от днес ще се грижат за 20 души с увреждания и самотноживеещи възрастни над 65 години в селища на община Горна Оряховица. Социалната услуга се предоставя по Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ и ще продължи до 31 декември 2020 г. По двама домашни помощници ще се грижат за възрастни хора в Горна Оряховица, Първомайци и Драганово и по един  - в Поликраище и Върбица.
От подадените 55 заявления, след проверка от Дирекция „Социално подпомагане“, подкрепа получиха лицата, отговарящи на условията по програмата. Потребителите на социалната услуга са хора с увреждания от 80 до 89,99 % степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и възрастни навършили 65 години, живеят сами и са в невъзможност за самообслужване, не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер. За тях важат и други условия:

  • месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, да е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (т.е. 375,00 лв.), определен с Постановление на Министерския съвет;
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
  • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход;
  • да не са включени в механизма лична помощ;
  • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
Кандидатите за домашни помощници са насочени към Програмата като безработни лица от Дирекция „Бюро по труда“ - Горна Оряховица.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени