2.8° C
Предимно облачно
toggle

Два проекта на Община Горна Оряховица са одобрени от ПУДООС в рамките на кампанията „За чиста околна среда“

05 май 2020
image

Два проекта на Община Горна Оряховица са одобрени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на кампанията „За чиста околна среда“. Проектите са за по 10 хил. лв. и са за селата Стрелец и Върбица.
В Стрелец ПУДООС ще финансира изграждането на кът за отдих в центъра на селото с беседка, пейки, кошчета за отпадъци и фитнес уреди на открито. Ще бъдат засадени и нови дръвчета. Във Върбица проектът предвижда изграждане на детска площадка, на която ще бъдат монтирани комбинирано детско съоръжение, двойна люлка, две клатушки и въртележка. Около площадката ще се изгради ограда, ще се монтират пейки, кошчета за отпадъци, както и бетонова маса с пейки. Ще бъдат засадени и нови дървета и храсти.
Националната кампания „Чиста околна среда“ се провежда ежегодно от Министерство на околната среда и водите. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие.
Основните дейности, включени в проектите, финансирани в рамките на кампанията са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и др.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени