2.8° C
Предимно облачно
toggle

Фонд „Социална закрила“ финансира закупуването на таблети за Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – Горна Оряховица

26 октомври 2020
image

На 25.08.2020 г. беше сключен договор № РД04-128/25.08.2020 г. между Фонд „Социална закрила” и Община Горна Оряховица. С него от Фонд „Социална закрила” бяха предоставени средства в размер на 846,90 лв., за закупуване на технически средства с лицензиран софтуер – 3 бр. таблети, за осигуряване на непрекъснат образователен процес на младежите, които учат от Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица. Таблетите бяха закупени и предоставени на директора на Центъра за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица. Средствата са предоставени от Фонд „Социална закрила” във връзка с реализиране на Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане. Закупените технически средства ще осигурят непрекъснат образователния процес  на учащите младежи от Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица в условията на извънредната епидемична обстановка, ще увеличат шансовете им за успешно завършване на учебната година, а използването на възможностите на интернет ще допринесе и за тяхната социализация.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени