2.8° C
Предимно облачно
toggle

И в Горна Оряховица предстои подмяна на старите печки на твърдо гориво

08 октомври 2021
image

Община Горна Оряховица подаде на 1 октомври проектно предложение към Управляващия орган на ОП „Околна среда“ за подмяна на печките на твърдо гориво на домакинствата. Това стана възможно след последното съдебно решение, което постанови включване на Горна Оряховица като бенефициент по Оперативната програма. Очаква се предложението да бъде одобрено от Управляващия орган, след което предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ ще се изпълнява на два етапа, като първият ще включва проучване на нагласите на гражданите, разяснителна кампания, обследване на място чрез посещения в домакинствата и изготвяне на анализи и др., както и изготвяне на проектно предложение за втория етап. В него ще се пристъпи към същинската подмяна на отоплителните устройства. Домакинствата ще имат възможност да избират между устройства на пелети, газ или ток. В момента се изготвя документацията за обществената поръчка за избор на фирма, която да извърши техническата работа по първия етап. Продължителността на този етап е 7 месеца и затова същинската подмяна на отоплителните системи може да започне най-рано през втората половина на 2022 година. Подмяната на отоплителните уреди всъщност е вторият етап на проекта, който трябва да приключи до края на 2023 година.
Пред общинска администрация стои нелеката задача да извърши дейностите по проекта за 24 месеца, докато другите общини, включени в Програмата през 2019 г. разполагат с 54 месеца за тази цел.
Общият финансов ресурс за Община Горна Оряховица, предвиден за дейностите по проекта е малко над 8 млн. лв. и с него се предполага, че ще се подменян горивните устройства на 2 000 -2 500 домакинства. Подмяната на старите печки ще бъде абсолютно безплатна за гражданите, като те обаче ще трябва да предадат старите уреди за рециклиране и да гарантират, че поне пет години няма да променят начина на отопление на домовете си.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени