2.8° C
Предимно облачно
toggle

Инж. Добромир Добрев подписа административния договор за изпълнение на проекта "Патронажна грижа + в община Горна Оряховица"

10 февруари 2021
image

На 9 февруари 2021 год. инж. Добромир Добрев подписа от името на Община Горна Оряховица, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година за проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0019 „Патронажна грижа + в община Горна Оряховица”, на обща стойност 539 340,14  лева, които представляват 100 % безвъзмездна финансова помощ.
 Главната цел на проектното предложение е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 
 Проектът се реализира чрез две основни дейности:
 Дейност 1Патронажна грижа” (Направление 1)
Патронажната грижа се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите които ще се предоставят на потребителите на база индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график. Патронажната грижа ще включва комплекс от услуги като: - помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.; - медицински услуги, недублиращи тези предоставяни по НЗОК - мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; - психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот, да изпълняват социално значими роли и да бъдат активно участващи и допринасящи граждани в обществения живот. - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19. Патронажна грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.
Дейност 2Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности” (Направление 2)
В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на Covid 19, персоналът на социалните услуги „държавно делегирана дейност” е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа. Подкрепата, която ще бъде оказана по проекта, се изразява в допълнително назначен персонал в социалните услуги. С назначаването на допълнителен персонал, ще се осигури възможност за плавно протичане на работния процес, координация на човешките ресурси, съобразена с изискването за ограничаване на контактите между лицата и спазване на необходимата дистанция. За подкрепа на назначения, персонал ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства. Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.
Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца.
Изпълнението на дейностите по Проектното предложение ще стартират, както следва:
Направление 1 от 03.04.2021 година, с продължителност 12 месеца.
Направление 2 от 09.02.2021 година, с продължителност 12 месеца.
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация по проект „Патронажна грижа + в община Горна Оряховица” 329 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени