2.8° C
Предимно облачно
toggle

Исторически музей – Горна Оряховица събира в изложба археологическите проучвания през периода 2020-2022 г.

22 март 2023
image

На 30 март (четвъртък), от 17.30 часа, в Исторически музей – Горна Оряховица ще бъде открита изложбата „Археологически разкази за горнооряховското минало“. Временната експозиция е посветена на теренните проучвания, проведени през последните три години на територията на община Горна Оряховица.
Откриването на изложбата финализира дейностите на музея по одобрения проект за финансиране от Министерство на културата през 2022 г. на стойност 18 270 лв. Благодарение на неговата реализация всички експонати ще бъдат представени в изцяло ново експозиционно оборудване.
„Археологически разкази за горнооряховското минало“ ще обобщи извършените проучвания на средновековна крепост Ряховец и източния некропол в подножието ѝ през последните три години. В изложбата също така ще бъдат включени резултатите от теренните археологически издирвания, проведени в землищата на Първомайци и Долна Оряховица през есента на 2022 г.
От 2020 до 2022 г. разкопките на Ряховец са финансирани чрез одобрени проекти от Министерство на културата на обща стойност 78 070 лв. Екипът по проучванията на крепостта е с ръководител Илиян Петракиев от Регионален исторически музей – Велико Търново, зам.-ръководител Мая Иванова от Исторически музей – Горна Оряховица и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев. С цел изясняване хронологията на изграждане и преустройствата на съоръженията, са проучени три сектора – северна крепостна стена с участък от вътрешността, главна (югоизточна) порта и южно подградие на крепостта. През годините са извършени множество интердисциплинарни изследвания като археоботаничен, археозоологичен, антропологичен и ДНК анализ, както и радиовъглеродно и археомагнитно датиране – част от тези резултати ще бъдат представени при откриването на изложбата.
През 2021 г. при изкопни дейности по рекултивация на депо за битови отпадъци в подножието на крепостта е открит некропол от ХIII век.  Част от него е проучена в периода 2021-2022 г. от екип с научен ръководител Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново) и зам.-ръководител Мая Иванова (ИМ – Г. Оряховица). Проучванията са финансирани от Община Горна Оряховица с бюджет от 30 870 лева. Разкрити са десет гроба от ХIII век, със специфични различия от християнския погребален обред, и двадесет и шест средновековни археологически структури, сред които ями с положени животински кости от говеда и цели черепи на кон и крава.
Теренните археологически издирвания в землищата на Първомайци и Долна Оряховица са реализирани като продължение на системните проучвания, проведени в западната част на общината. Издирванията са финансирани чрез одобрени от Министерство на културата музейни проекти, за които са осигурени 13 010 лв. Провеждат се от екип с научен ръководител Мая Иванова (ИМ – Г. Оряховица) и зам.-ръководител Илия Петракиев (РИМ – В. Търново). Осъществени са по метода „тотален обход“, като общата покрита площ от всички проучвания е 14,193 км². Локализирани са 27 обекта – 16 надгробни могили и 11 селища от праисторията, античността, средновековието и възраждането, като преобладават обектите от римската епоха.
Специално място в експозицията ще бъде отредено на школа „Ряховец“ – първата в България, ангажирана с обучение на ученици в реална археологическа среда. Инициативата е дело на Исторически музей – Горна Оряховица и екипа, провеждащ теренните проучвания. Работата на школа „Ряховец“ е подкрепена от местния бизнес. Сред благодетелите са: Бар „Империал” – Анастас Начев, „Алексис” ЕООД – Александър Павлов, Пицария „Antonios“ – Антон Вълев, „Сага 2000” ООД – Йордан Манчев, „Пиано бар-Горна Оряховица” – Ангел Дучев и „Еконт – Горна Оряховица“ – Дочка Моллова. В Школата участват ученици от VIII, IХ, X и ХI клас на СУ „Георги Измирлиев“ и СУ „Вичо Грънчаров“ от Горна Оряховица и ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” от Велико Търново. През 2022 г. Школата разшири обхвата си, като ученици от VII и ХII клас на СУ „Георги Измирлиев“ Горна Оряховица и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от Долна Оряховица се включиха и в проведените теренните археологически издирвания.
С откриването на експозицията посетителите ще имат възможност да видят разнообразни по хронология и вид археологически находки от Ряховец като монети, въоръжение и накити. Благодарение на богатия илюстративен материал ще могат да наблюдават етапи от проучванията, включително и част от работата на учениците от археологическата школа.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени