2.8° C
Предимно облачно
toggle

Изнесен център за прием на документи за социални услуги заработи в Община Горна Оряховица

11 ноември 2022
image

Изнесен център за прием на документи за социални услуги заработи в Община Горна Оряховица. Той се намира в помещението на бившия Туристически център, където са обособени и оборудвани четири гишета.
В центъра се приемат документи по механизма за лична помощ, който осигурява личен асистент на ползвателя. Личната помощ се предоставя след издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“. Асистентът оказва подкрепа за лични грижи, хранене, обличане, домакинска дейност, пазаруване, организиране на свободното време и общуване.
В изнесения център се приемат документи и за услугата „Топъл обяд“. Проектът, който Общината разработва предвижда потребителите на услугата да получават супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, в рамките на работните дни. Топлият обяд ще е безплатен за тях.
Работното време на изнесения център е от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
От началото на 2023 г. насочването за ползване на социални услуги се разделя между Община Горна Оряховица и Дирекция „Социално подпомагане“. От 3 януари 2023 г. документите, касаещи насочването от общината за ползване на социални услуги, ще се приемат също в изнесения център. Повече информация по тази тема предстои да бъде публикувана на сайта на Общината през месец декември.
В изнесения център ще се приемат също и документи за подмяна на отоплителните устройства и за санирането на жилищни сгради. За това също предстои допълнително да бъде публикувана информация.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени