2.8° C
Предимно облачно
toggle

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява видео конкурс "Моята гледна точка"

30 март 2022
image

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Горна Оряховица обявява младежки видео конкурс
„Моята гледна точка“ 2022 г.
  1. Цел
Всеки участник има възможност да използва своята креативност в създаването на кратък видеоклип с положително послание, без ограничение на изразните средства. Целта е стимулиране на младежите да покажат таланта си и да изразят своето мнение по социалнозначими теми за малолетните и непълнолетните като младежката активност, превенция на младежката престъпност, превенция на наркотични и упойващи вещества, опазване на околната среда, благотворителност. Във видеото участниците могат да покажат или да разкажат за свое извънкласно занимание, кауза, идея, инициатива, начинание, участие в образователно или спортно събитие. Участниците имат възможност да пресъздадат свое преживяване, интересна случка или ситуация, в която са попаднали, дори и лично мнение, което илюстрира разбирането им по дадена тема.
  1. Основни изисквания
  • Право на участие в Конкурса имат всички деца и младежи до 29-годишна възраст, които са жители на област Велико Търново;
  • В Конкурса се участва с кратък видеоклип с времетраене до 3 минути (видеа с по-дълга продължителност няма да бъдат разглеждани);
  • За една творба се дава само една награда, независимо от броя хора, които са помогнали за осъществяване на проекта;
  • Допускат се всякакви форми на видео-изразяване чрез клипове, заснети с видеокамери, фотоапарати, таблети, телефони;
  • Официален език на Конкурса е български език.
Конкурсът се провежда в периода от 01.04.2022 г. до 13.05.2022 г.
  1. Отговорности
Участието в Конкурса е доброволно. Авторите на видеоклиповете са отговорни за информацията и посланията, отправени чрез видеоклипа. Най-добрите видеа ще бъдат представени на сайта на Община Горна Оряховица, както и на официалната фейсбук страница.      
  1. Награди
I място: 300 лв.
II място: 200 лв.
III място: 100 лв.
IV място: 50 лв.
+ допълнителна поощрителна награда
  1. Изпращане на творбите
Видеоклиповете или линкове към тях (ако се изпращат чрез dox.bg, tranz.it, WeTransfer или др.) се изпращат на е-mail: vrangov@g-oryahovica.bg придружени от следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, адрес, е-mail и телефон за контакти, кратко описание на идеята и посланието на видеоклипа.
МКБППМН ще уведоми класираните автори за начина на получаване на наградите.
* МКБППМН запазва правото си да отмени или отложи Конкурса, ако има промяна в обстоятелствата за провеждане или няма достатъчно изпратени видеоклипове.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени