2.8° C
Предимно облачно
toggle

Минимум 211 потребители ще получават здравни и социални услуги по проект „Грижа в дома в община Горна Оряховица”

06 март 2023
image

Минимум 211 възрастни и хора с увреждания ще получават здравни и социални услуги по проект „Грижа в дома в община Горна Оряховица”. Проектът се финансира от Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 127 470,06 лв., от които разходи по линия на Европейски социален фонд+ са в размер на 958 349,56 лв. и 169 120,50 лв. национално финансиране.
Дейностите по проекта бяха представени пред обществеността от екипа с ръководител Светла Панева. На срещата присъстваха и заместник-кметът Григор Минков, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Боряна Кирилова, представители на социални услуги, медии.
Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда на възрастни и хора с увреждания, зависими от грижа; да се разширят възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в а пандемични ситуации, както и да се насърчи интегриране в обществото на групите в неравностойно положение.
Минимум 211 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания ще получават грижа в домашна среда. Но това не означава, че ако има и други, които се нуждаят от помощ и отговарят на критериите няма да бъдат обхванати и обгрижени, коментира Светла Панева. Критериите за подбор на потребители са: да отговарят на целевата група по проекта и да бъдат оценени чрез формуляр за индивидуална оценка на потребностите с най-голям брой точки. Списъците с потребители, които ще бъдат утвърдени ще се подреждат в низходящ ред по получен брой точки. Така тези, които са по-зависими от чужда помощ, ще бъдат включвани по-напред в списъка, уточни ръководителят.
Потребителите по проекта ще бъдат обгрижвани от минимум 45 домашни помощници. Комбинираната почасова услуга, която ще се предоставя е съобразно потребностите им. Проектът дава възможност потребителите да получават медико-социално обслужване, информация за превенция и профилактика на здравето, психологическа подкрепа, консултации със специалисти в домашна среда, както и доставка на храна и продукти от първа необходимост и др. За тази цел, освен екипа, който ще управлява услугата, по проекта ще бъдат назначени още медицински персонал, психолози, сътрудници в социалната дейност, диетолози, работници за доставка и др. Ще бъдат назначени и трима разносвачи, които ще се назначат допълнително. Те основно ще бъдат ангажирани с пазаруването на продукти от първа необходимост. До сега тази дейност беше извършвана от доброволци, коментира Светла Панева.
Проектът е с продължителност 14 месеца, считано от 12.02.2023 г. до 12.04.2024 г. Реално дейностите по предоставяне на услугата ще започнат от 12 април. В момента тече процедура по подбор. Заявления от потребители ще могат да се подават до 1 месец преди приключване на проекта.
Това е една приемственост от проект „Патронажна грижа“ и тези, които са работили по него, при желание от тяхна страна и на потребителите, ще могат да продължат да работят и по „Грижа в дома“. Практиката доказва, че има нужда от услугата. Все по-често с такива случаи се сблъскват и Дирекция „Социално подпомагане“, коментира още Светла Панева.
Все повече възрастни хора предпочитат да останат в дома си, а не да се настаняват в институции, но те имат нужда от известна помощ за своите ежедневни нужди. Приветствам факта, че все повече се увеличава кръгът на предоставяните социални услуги, сподели директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Боряна Кирилова.
Много е важно да се знае, че услугата в рамките на проекта „Грижа в дома“ се предоставя напълно безплатно на потребителите и от нея ще могат да се възползват хора от всички населени места на община Горна Оряховица, уточни заместник-кметът Григор Минков.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени