9.7° C
Слънчево
toggle

Министерският съвет прехвърли на Община Горна Оряховица имот, който ще се използва за изграждане на общински приют за безстопанствени кучета

29 юни 2022
image

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли в собственост на Община Горна Оряховица. Той се намира в местност „Мерата“ на гр. Горна Оряховица и представлява терен с площ 3426 кв. м с построените в него битова сграда и четири сгради със специално предназначение - клетки за кучета. Имотът ще бъде използван за изграждане на общински приют за безстопанствени кучета, което ще спомогне Общината да изпълнява вменените й по Закона за защита на животните задължения. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.
Решението на Министерския съвет ще бъде официално изпратено за сведение и изпълнение на Областна администрация и на Община Горна Оряховица. След това Областна администрация ще изготви заповед за прехвърляне на имота в полза на Общината, както и договор. След подписване на договора между държавата и Общината за прехвърляне на имота, той ще бъде предаден на Общината с приемо-предавателен протокол.
Преди да се пристъпи към процеса на изграждане на Приют за бездомни животни, съгласно решението на Министерския съвет е необходимо да се промени предназначението на имота от земеделски в горска територия, а след това от горска – в урбанизирана територия.
Това са процедури, свързани не само с общинска, но и с други администрации, затова процесът ще отнеме време.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени