2.8° C
Предимно облачно
toggle

Министерският съвет прехвърли на Община Горна Оряховица имот, който ще се използва за изграждане на общински приют за безстопанствени кучета

29 юни 2022
image

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли в собственост на Община Горна Оряховица. Той се намира в местност „Мерата“ на гр. Горна Оряховица и представлява терен с площ 3426 кв. м с построените в него битова сграда и четири сгради със специално предназначение - клетки за кучета. Имотът ще бъде използван за изграждане на общински приют за безстопанствени кучета, което ще спомогне Общината да изпълнява вменените й по Закона за защита на животните задължения. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.
Решението на Министерския съвет ще бъде официално изпратено за сведение и изпълнение на Областна администрация и на Община Горна Оряховица. След това Областна администрация ще изготви заповед за прехвърляне на имота в полза на Общината, както и договор. След подписване на договора между държавата и Общината за прехвърляне на имота, той ще бъде предаден на Общината с приемо-предавателен протокол.
Преди да се пристъпи към процеса на изграждане на Приют за бездомни животни, съгласно решението на Министерския съвет е необходимо да се промени предназначението на имота от земеделски в горска територия, а след това от горска – в урбанизирана територия.
Това са процедури, свързани не само с общинска, но и с други администрации, затова процесът ще отнеме време.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени