2.8° C
Предимно облачно
toggle

Министерството на културата одобри проект на Историческия музей за теренно археологическо проучване и теренна консервация на крепостта Ряховец

27 юли 2020
image

Археологическите проучвания на крепостта Ряховец ще продължат и през 2020 г. Това съобщи директорът на Исторически музей – Горна Оряховица Мая Иванова. За археологическото проучване са осигурени 18 174.55 лв. по одобрен проект от Министерство на културата.
Първите археологически проучвания са проведени в периода 1985–1991 г. От 2015 г. обектът получава статут с категория „национално значение“ като след 25 годишно прекъсване, с финансови средствата осигурени от община Горна Оряховица, са подновени археологическите разкопки от екип с ръководител Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново), зам.-ръководители Мая Иванова и Златина Петракиева (ИМ – Г. Оряховица) и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев (РИМ – В. Търново). През изминалите пет археологически сезона са открити структури и детски скелет от III–II хил. пр. Хр., трите порти, част от крепостната стена с външна правоъгълна кула, улица, подови нива на жилища, огнища, пещ и скелети от ХII–ХIII в. През 2019 г. започва проучване в южното подградие на крепостта, където са разкрити частично: сграда, със сложен план и дълбоко фундирани основи, изградена и преустроена вероятно през ХIII век и две ями – една от тракийския период на обитаване на крепостта през ІІ–І в. пр. Хр. и втора от ХI век.
Предвижда се в средата на месец септември да започнат археологическите проучвания като продължи разкриването на северната крепостна стена и допроучването на сградата и ямите в южното подградие. Предвижда се още да продължи и работата с ученици, част от Археологическата школа, ако разбира се е възможно, предвид извънредната епидемична обстановка.
Реализирането на проекта е съобразено с дългосрочната програма за разкриване на максимална част от архитектурата на крепостта – фортификационни съоръжения, жилища и сгради от средновековния период, които да бъдат част от проект за консервация, реставрация и социализация на средновековната крепост.

Информация и снимки: Исторически музей - Горна Оряховица
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени