2.8° C
Предимно облачно
toggle

Над 300 заявления са подадени до сега по проекта за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво в Горна Оряховица

11 април 2022
image

 
Над 300 заявления са подадени до сега от желаещи граждани да подменят старите си отоплителни устройства на твърдо гориво с по-екологични. Това обяви кметът инж. Добромир Добрев по време на встъпителна пресконференция по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Това е вторият проект насочен пряко към подобряване начина на живот на домакинствата в нашия град. Първият беше за санирането на блоковете. Този проект дава възможност да се промени начина на отопление на домовете, както и да се спестят средства от домакинствата, които през отоплителния сезон не са малко. Затова и отново приканваме гражданите да бъдат активни и да подадат заявление за промяна на отоплителните си устройства на твърдо гориво. За съжаление Община Горна Оряховица няма възможност за по-дълга разяснителна кампания, каквато имаха останалите общини. Те имаха на разположение година и половина, а ние трябва да свършим всичко за два месеца, защото повече от времето прекарахме в дела, за да бъдем включени сред бенефициентите. Постигнахме този успех, но сега трябва много бързо да организираме работата по проекта и да го завършим успешно, сподели още инж. Добрев.
Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ е финансиран в рамките на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 8 387 770 лв., от които 7 129 605 лв. са от Кохезионния фонд и 1 258 165 лв. е национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Основна цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици. Специфичната цел е да се подменят отоплителните уреди на твърди горива (дърва и въглища) използвани от населението с алтернативни форми на отопление. Те могат да бъдат - на газ, пелети или ток.
Първият етап на проекта включва проучване нагласите на гражданите, обучителна кампания, посещения на място в домакинствата за обследване на реалните технически параметри с оглед подмяна на устройствата.
През втория етап ще се проведе процедура за избор на изпълнител и ще се извърши демонтаж на използваните отоплителни устройства, доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи, съобразно приетите параметри.
Първият етап вече е в ход. Докато върви приемът на заявленията за участие, два екипа от специалисти започват обследване на домакинствата, пожелали да се включат. На място ще се преценява възможността за подмяна на уредите и хората ще се насочват към определени алтернативи на отопление.
Срокът за кандидатстване по проекта е до 21 април, но обследването на желаещите домакинства вече започва.
Паралелно с това фирмата, ангажирана с техническата помощ по проекта, трябва да направи анализ на заявките, да изготви план-сметка и да подготви документацията за избор на доставчици на новите уреди. Ако всичко се движи по план, през юни да може да се обявят поръчките за доставка и монтаж на новите уреди. В случай, че няма обжалвания, избрани фирми може да има през септември или октомври, така че първите реални стъпки по подмяна на отоплителните уреди могат да се направят още в края на 2022 г. Това е оптимистичният вариант, като по-реалистично е това да се случи в началото на следващата година. При всички случаи обаче трябва да проектът трябва да приключи, включително и документално, до 13 май 2024 г., допълни още инж. Добромир Добрев.
По проекта могат да кандидатстват граждани, които сега се отопляват на дърва и въглища, както и юридически лица, които ползват помещения в жилищни сгради. Особено внимание се обръща на санираните сгради, които ще имат приоритет. При одобряване на кандидатите и сключване на договор, те поемат задължение за 2 години устойчивост, през които нямат право да се връщат на стария тип отопление. Старите печки ще бъдат демонтирани и предадени за оползотворяване по съответния ред, а средствата ще бъдат използвани от Общината за нови мерки по подобряване на атмосферния въздух в Горна Оряховица. Важно е да се знае, че одобрените кандидати следва да изградят за своя сметка отоплителна инсталация и други връзки, ако нямат изградени такива, ако кандидатстват за отопление чрез отоплителен уред на водна риза с природен газ или пелети. Одобрените ще получат безвъзмездно доставка и монтаж на избраното отоплително тяло, демонтаж на заменения отоплителен уред на дърва и въглища, както и изнасянето му от жилището и предаването му за рециклиране. Ще получат също и гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие, че спазват изискванията за правилна експлоатация и поддръжка.
Важно условие е също, кандидатите да нямат задължения към Община Горна Оряховица.
Заявления от кандидатите се приемат на две места в Общината – в бившия Туристически център и в Информационния център. Гишетата работят всеки работен ден от 8.30 ч. до 18.00 ч. Заявленията могат да се подават и по електронен път. Гражданите могат да заявят формуляр на e-mail: goair.eu@gmail.com и след попълване да го върнат на същия адрес. Отворена е и телефонна връзка за информация – 0888 649 090 - всеки работен ден от 8.30 ч. до 18.00 ч.
Документи ще се приемат до 21 април (четвъртък).
 
В прикачените файлове са заявления за кандидатстване по проекта за физически и за юридически лица. Те могат да бъдат подавани както на място, така и да се изпращат на e-mail: goair.eu@gmail.com.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 формуляр за кандидатстване от юридически лица 268 KB
2 формуляр за кандидатстване от физически лица 266 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени