2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общежитието на горнооряховската Професионална гимназия по хранителни технологии ще бъде напълно обновено до края на май 2026 г.

17 февруари 2024
image

Предстои модернизиране на сградата и всички помещения в общежитието към ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“. Планирано е да се обособят санитарни помещения във всяка една от стаите.
На встъпителна пресконференция, ръководителят на проекта инж. Анелия Христова съобщи, че размерът на средствата, които ще бъдат инвестирани в реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградата е 5 259 461,68 лв.
На пресконференцията присъства кметът Николай Рашков, както и екипът по изпълнение на проекта.
Инвестицията цели да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата.
От общата сума, преките разходи са 5 215 416,55 лв., включващи строително-ремонтни дейности, строителен надзор, доставка на оборудване и обзавеждане. В размер на 44 045,13 лв. са непреки разходи по организация и управление на проекта, включително информация и публичност.
Срокът за изпълнение е 31 месеца, работата трябва да приключи до 31 май 2026 г., като от енергиен клас "Е", след ремонта сградата ще бъде енергиен клас "А". 
Започват процедурите, като е стартирала тази за избор на строителен надзор, ще бъде обявена нова обществена поръчка за избор на изпълнител

Предвиждат се дейности като топлоизолация по фасади и нова мазилка; демонтаж на компрометираната хидроизолация и монтаж на нови два пласта битумна хидроизолация на покрива; монтаж на нова ПВЦ петкамерна дограма със стъклопакет в помещенията на сутерена и петте етажа. Планирано е полагане на нова PVC хомогенна настилка във всички помещения, с изключение на бани и тоалетни. В мокрите помещения ще се постави гранитогрес по пода, фаянс по стените и латекс по таваните.
Общото мокро помещение на етажа, както и общите тоалетни и баня ще се преустроят, като ще се обособи апартамент, пригоден за хора в неравностойно положение. За осигуряване на достъп се предвижда изграждането на нов външен асансьор с метална конструкция и термопанели.
Ще бъде монтирана нова пожаро-известителна инсталация. Ще се изгради фотоволтаична централа с 96 броя панели, монтирани на покрива, обезпечаващи собствените нужди на сградата. Предвидено е изграждане на нова електрическа и ВиК инсталация и нова мълниезащитна система.
Отоплението ще се осъществява чрез котел за изгаряне на пелети с водно помпено конвективно отопление, осъществено с алуминиеви радиатори.
Новото оборудване и обзавеждане включва легла с матраци, столове, маси, гардероби, нощни шкафчета, телевизори, оборудване за кухня.
С тази инвестиция ще се подобрят условията за живот на учащите в ПГХТ „проф. д-р. Асен Златаров“, които не са от Горна Оряховица. Целта е мотивация за учене, осигуряване на равен достъп да образование на лицата в неравностойно положение и подобряване на образователните резултати.
От обновената материално-техническа база ще се възползват 96 ученици, които са от други населени места.
Договорът по проекта беше подписан на 8 декември 2023 г. Той е между Община Горна Оряховица и Министерство на образованието, Изпълнителна агенция „Програма за образование“, в качеството на Структура за наблюдение  и докладване (СНД)  за инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост.  

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени