2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица кандидатства за финансиране за енергийно обновяване на три публични сгради

04 май 2023
image

Община Горна Оряховица кандидатства с три проектни предложения за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Проектите касаят енергийното обновяване на сградата на Общината, на НЧ „Напредък – 1869“ и на Спортна зала „Никола Петров“.
Проектът за обновяване на сградата на общинска администрация ще доведе до енергийно спестяване, по-чиста околна среда и ще промени облика й. От въвеждането й в експлоатация през 80-те години до сега са правени само текущи ремонти. Сградата е енергиен клас „С“, а след реализиране на проекта се очаква да премине в клас „А“.
Тъй като сградата на Общината е в режим на съсобственост - на партерно ниво е разположен търговски обект, който е частна собственост, частният собственик участва със съфинансиране, съответстващо на притежаваната от него идеална част от сградата.
Стойността на проектното предложение за енергийно обновяване на Общината възлиза на малко над 4 млн. лв. От тях 3,6 млн. лв. ще бъдат осигурен от Националния план за възстановяване и устойчивост, а малко над 230 хил. лв. ще е собственият принос на Общината, близо 225 хил. лв. е финансовият принос на съсобственика.
Проектното предложение за енергийно обновяване на НЧ „Напредък – 1869“ също ще доведе до икономии и подобряване на облика на сградата. Ще спомогне също и за по-активна читалищна дейност. Сградата е енергиен клас „В“, а след реализиране на проекта се очаква да премине в клас „А“. Стойността на проектното предложение е 2 581 870 лв. От тях 2,5 млн. лв. ще бъдат осигурени от Националния фонд за възстановяване и устойчивост, а малко над 81 хил. лв. ще бъде собствен принос от Общината.
Обновяването на Спортна зала „Никола Петров“ също ще доведе до енергийно спестяване и подобряване облика на спортната инфраструктура . Ще се подобрят условията и за тренировъчно-състезателна дейност на спортните клубове. Сградата е енергиен клас „С“, а с реализирането на проекта се очаква да премине в клас „В“.
Стойността на проектното предложение възлиза на малко над 1,9 млн. лв. 1,8 млн. лв. от тях ще са от Националния план за възстановяване и устойчивост, близо 102 хил. лв. ще е собствен принос на Общината.

Проектните предложения за кандидатстване за енергийно обновяване на трите публични сгради бяха разгледани на последната сесия на Общинския съвет в Горна Оряховица.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени