2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица се включва в кампанията на НСОРБ за активно участие на младите в обществения живот

10 май 2024
image

През тази година НСОРБ отново организира Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“.
Целта отново е да се насърчи активното включване на младите хора в обществения живот на местно ниво, да им се даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, както и да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините.
Мотото на конкурса през 2024 г. е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“, с оглед на предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на таксата „битови отпадъци“ и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет.
Настоящата година е ключова за подготовката на общините за промяна в механизма за формиране на такса „битови отпадъци“ (ТБО) . Тази стъпка е част от цялостен процес по въвеждане на нов подход в управлението на отпадъците, важна част от който е активното включване на гражданите и разширяване на разделното събиране на отпадъци.
Тази година темата на конкурса е свързана именно с тази важна трансформация, която предстои във всички общини и промяната в обществените навици.
Чрез участието си в Националния конкурс, младите хора ще добавят своя принос към усилията на общините за обективно и широко информиране на хората за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.
 
Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината, в която живеят, за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.
Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org
 
Срок за получаване на предложенията: 15 август 2024 г.
 
Националният младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се провежда във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление 12 октомври. Регламентът можете да изтеглите от прикачения файл.
През 2023 г. бяха получени 57 проектни предложения от млади хора от 33 български общини. Най-младият участник бе на 7 години, като най-честите предложения са от учащи и работещи между 16 и 25 години. Сред получените кандидатури имаше и 9 разработени от групи млади хора. Повече за първото издание на конкурса можете да видите ТУК.
Информация за тазгодишното издание на Националния младежки конкурс под мотото „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ можете да следите и на страницата на НСОРБ във Фейсбук: https://www.facebook.com/nsorb.1996  и в профила на инициативата.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени