2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица ще кандидатства за финансиране на проект за изграждане на Младежки център

26 януари 2023
image

Общинският съвет в Горна Оряховица на днешното си заседание даде съгласие Общината да кандидатства за финансиране на проект „Младежки център – Горна Оряховица“. Проектното предложение е по процедура „Младежки центрове“, дейност 2: Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни) от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта по тази процедура е Община Горна Оряховица да създаде нов модерен Младежки център, в който да е включена и разширена дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие.
Стойността на проектното предложение е 2 166 660 лв. От тях се планира 1 800 000 лв. да бъде безвъзмездната финансова помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост и близо 367 хил. лв. – общинското финансиране.
За създаването на Младежкия център ще се ремонтира административната сграда на бившето СУПЦ „Елена Грънчарова“, която отговаря на изискванията, заложени по процедурата. Надявам се, че ще бъдем одобрени и ще успеем да реализираме този проект, който ще е в подкрепа на младите хора на Горна Оряховица. Ще бъде също и в помощ на квартала, защото младежкият център е първата възможност да се реализира някоя от идеите за преобразяване на изоставеното СУПЦ, коментира след сесията кметът на Общината инж. Добромир Добрев.
Центърът ще даде възможност за формиране на различни умения у младите хора чрез методите на неформалното образование. Ще се организират съвместни обучения и събития в мрежа с други младежки центрове от страната с цел обмяна на опит, идеи и добри практики. В центъра ще бъде оказвана подкрепа на ученици и младежи на възраст от 13 до 29 годишна възраст, ученици в риск от отпадане или отпаднали от образователната система, младежи които не учат, не работят, не са в друга форма на обучение и младежи от други уязвими групи и младежи, които искат да се самоусъвършенстват чрез методи на неформално и формално обучение, консултации, менторство и работа с родители.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени