2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общината сключи рамково споразумение за инфраструктурни ремонти и строителство с консорциум "Горна Оряховица - 2024""

17 юни 2024
image

Кметът Николай Рашков и управителят на консорциум „Горна Оряховица - 2024“ Филип Маринов подписаха рамково споразумение за текущи ремонти, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари, пътни съоръжения и техническа инфраструктура в населените места, както и на общински пътища, на територията на общината.
Занапред това осигурява на местната администрация възможност за своевременни реакции и по-бързо осъществяване на ремонти и строителство.
В дружеството, регистрирано по ЗЗД, влизат „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД и „Макс принт БГ“ ЕООД. Консорциумът участва и спечели обявената процедура за избор на изпълнител на посочените дейности.
Споразумението беше подписано след изтичане на законовия срок за обжалване, в който не постъпиха възражения.
Рамковият договор е със срок за следващите 4 години или до изчерпване на определения ресурс от 40 млн. лв. В този бюджет влиза осигуреното държавно финансиране за 12 проекта на Общината, в размер на 30 млн. лв. Те бяха приети със Закона за държавния бюджет за 2024 г. Останалите 10 млн. лв. са средства от общинския бюджет.
До дни може да започне работата по обектите, за които кметът Рашков подписа с МРРБ договори за финансиране. Първите участъци ще са между населените места Горски Долен Тръмбеш – Върбица, а също Полски Тръмбеш – Велико Търново – Крушето, в отсечката към село Никюп.
По градските улици, планирани за основен ремонт първо предстои подмяна на водопроводи, която ще извърши ВиК.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени