2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общинският съвет прие Бюджет 2021 на Община Горна Оряховица

25 февруари 2021
image

41 840 178 лв.е общият размер на първоначалния бюджет на Община Горна Оряховица за 2021 г. Това е първият общински бюджет съставен, приет и изпълняван в условията на извънредна епидемична обстановка. Най-важният финансов документ днес бе гласуван на сесия на Общинския съвет.
При съставянето на бюджета са проведени разговори и са разгледани предложенията на кметовете на населените места, читалищните настоятелства, общинските предприятия. Проведени са срещи и с ръководствата на ДКЦ, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, училища, детски градини, сдружения, граждани и др.
От държавата Община Горна Оряховица тази година ще получи 3,6 млн. лв. повече спрямо 2020 г., като най-голям ръст и приоритет е даден на социалните услуги и здравеопазването. Приоритети за 2021 г. ще бъдат биологичната рекултивация на сметището в местността „Бабенец“, реконструкцията на НЧ „Братя Грънчарови-2002“, изграждането на Кризисен център и обновяването на парк „Градска градина“. Ще се проектират нова спортна зала, енергийна ефективност на училища, детски градини и читалища, и обходен път, като целта е проектите да се реализират през новия програмен период.
Спрямо 2020 г. Общината получава 3,5 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, култура, както и за дейности свързани с бедствия и аварии.
В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Бюджетът за образование от държавата ще е в размер на 17,7 млн. лв. Предстоят мащабни ремонти в СУ „Вичо Грънчаров“ за близо 315 хил. лв.
В системата на здравеопазването са увеличени стандартите на детските ясли и детските кухни, както и на здравните кабинети с 22 на сто. Средствата за 2021 г. са в размер на 1,5 млн. лв. През настоящата година ще продължат ремонтите в детски ясли, основно отоплителните системи, ще се ремонтира здравния кабинет в детската градина в Долна Оряховица.
Обезпечена е работата в социалната сфера. Общият бюджет е 3,7 млн. лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище и Приюта. От преходни остатъци ще се ремонтират спални помещения и фасадата в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Драганово, както и покрив в дневните центрове. Проект от ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Използват се всички възможности за програми финансирани от Бюро по труда и МТСП, по които работят хора с увреждания, както и такива, на които не достига трудов и осигурителен стаж за пенсия и трайно незаети.
Читалищата ще получат повече средства от увеличение на стандарта. Ще бъдат направени ремонти в НЧ „Просвета -1906“ в Горски горен Тръмбеш и НЧ „Съгласие – 1905“ в Писарево. НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ ще се ремонтира със средства от Европейския съюз.
За 2021 г. Общината получава 99 400 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 14,8 млн. лв. Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на малко над 3,8 млн. лв., а плановият размер на неданъчните постъпления е 5,5 млн. лв. Отпада таксата за ползване на детската кухня.
Размерът на общата изравнителна субсидия е почти 2,6 млн. лв., а средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 116 600 лв.
Разходите за общински дейности са до размера на планираните приходи.
Дофинансирането на маломерните и слети паралелки в училищата ще бъде в рамките на 74 856 лв. За стимулиране на даровити деца се заделят 15 000 лв., а в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми – 15 000 лв. За фонд „Подкрепа на млади лекари” са предвидени 10 000 лв., а за подкрепа на обществени организации – 4000 лв. Ще продължи подпомагането на семейства с новородено – по 150 лева за всяко дете, родено през 2021 с поне един родител, жител на Горна Оряховица.
Спортните клубове ще получат общо 375 000 лева. От тях обаче 300 000 лева са за футбола, като 250 хиляди получава мъжкият отбор, а 50 000 лв. са за Детско-юношеската школа. Между останалите клубове средствата се разделят според правилата, предвидени в Наредбата за подпомагане на спортните клубове. Отделно се предвиждат и 10 000 лева за ученически игри и 1500 лв. за Туристическо дружество „Камъка”.
За ограничаване популацията на бездомни кучета се предвиждат 28 000 лева
Спортният и културният календар се обезпечават с 240 000 лв.
И тази година в бюджета са предвидени средства за граждански инициативи – облагородяване и поддържане на междублокови пространства и градинки и те са в размер на 10 000 лева.
На заседанието на Общинския съвет бе обсъдено и предложението, направено от Кирил Кирилов по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет, да се заделят пари, с които да се субсидира аптека или аптечна верига, която въведе денонощен режим на работа в свой обект. Идеята бе одобрена от съветниците и те гласуваха да се заделят 35 000 лева за тази цел. Предстои да се уточни процедурата, по която аптеките ще могат да кандидатстват за тази субсидия.
Съветниците гласуваха и предложение да се закупи стерилизатор за книги за Общинската библиотека и заделиха 7500 лева за тази цел.
Капиталовата програма на Общината стартира с 55 обекта за 4,4 млн. лв.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени