2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявена е вакантна длъжност за началник на група „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ във в. ф. 52090 – Долна Митрополия

10 ноември 2023
image

Със заповед № ОХ-972/06.11.2023 г. на министъра на отбраната е  обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер - Началник на група „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ във в. ф. 52090 – Долна Митрополия, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). 
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
За кандидатстване за вакантната длъжност се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 06.12.2023 г.  
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 300 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени