2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 114 свободни длъжности за военни формирования от състава на Командването за логистична поддръжка

07 юли 2023
image

Със заповед № РД-754/22.06.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 114 (сто и четиринадесет) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или      висши училища в страната и в чужбина както следва: 

  1. За в. ф. 57310 – Ловеч: 87 (осемдесет и седем) броя;
  2. За в. ф. 54870 – София: 8 (осем) броя;
  3. За в. ф. 22700 – Костенец: 2 (два) броя;
  4. За в. ф. 28130 – Стражица: 7 (седем) броя;
  5. За в. ф. 24540 – Светлен: 6 (шест) броя;
  6. За в. ф. 22690 – Царева Ливада: 4 (четири) броя; 
2. Конкурсът ще се проведе от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г. в съответните гарнизони и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 
3. В съответствие със заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219,00 лв. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 04.08.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 1,7 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени