2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 27 свободни длъжности за военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

06 юли 2023
image

Със заповед № 3РД-497/21.06.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 27 (двадесет и седем) длъжности за войници във военни формирования от  състава на Съвместното командване на силите (СКС) при следния разчет: 

  • за в. ф. 22980 – София: 14 (четиринадесет) длъжности;
  • за в. ф. 52210 – Банкя: 1 (една) длъжност;
  • за в. ф. 28860 – Горна Малина: 12 (дванадесет) длъжности. 
  1. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 
  2. Конкурсът ще се проведе от 21.08.2023 г. до 25.08.2023 г. във военно формирование 28860 - Горна Малина и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 
  3. В съответствие със заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219,00 лв. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 28.07.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 913 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени