2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 66 вакантни войнишки длъжности за Съвместното командване на специалните операции

24 февруари 2022
image

Със заповед № 3РД-198/18.02.2022 г. на командира на Съвместнотокомандване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 66 (шестдесет и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба налица,завършилигражданскисреднииливисшиучилищавстранатаивчужбина вСъвместнотокомандваненаспециалните операции при следния разчет:

  • за в. ф. 32990 в гарнизон Пловдив: 36 (тридесет и шест) броя;
  • за в. ф. 56130 в гарнизон София: 30 (тридесет) броя.
Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурси, като кандидатите за назначаване е необходимо даотговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръженитесилинаРепубликаБългария (ЗОВСРБ) и раздел втори от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ.
Документи се получават и подават във Военно окръжие - Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документите: за в. ф. 32990 в гарнизон Пловдив - до 18.03.2022 г., за в. ф. 56130 в гарнизон София - до 28.03.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 356 KB
2 Заповед на командира на Съвместното командване на специалните операции 279 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени